top of page

Co to są 33-dniowe rekolekcje?

To rekolekcje, których autorem jest św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Są one duchowym przygotowaniem do ofiarowania się Maryi, aby przez Nią należeć całkowicie do Jezusa Chrystusa, na podstawie doktryny o doskonałym nabożeństwie do Maryi (zwanym przez autora „Świętą Niewolą Miłości”) oraz z zastosowaniem jego słynnej metody.

Istnieją różne programy 33-dniowych rekolekcji.
Czy to ma znaczenie?

W ostatnich latach autorstwo św. Ludwika de Montfort zostało „przejęte” przez różne inicjatywy, które pod hasłem

„33 dniowe rekolekcje” promują „autorskie” programy oparte o zbiór różnych treści religijnych, a cytaty z dzieła świętego autora „Traktatu o doskonałym nabożeństwie…” mają jakoby uzasadnić użycie w nazwie „33”.

Programy te nie zachowują ani nauki, ani metody, jedynie inspirują się podejściem autora, a nie jego nauką. 

Które rekolekcje 33-dniowe wybrać?

Te, które najwierniej trzymają się nauki św. Ludwika – Ad Iesum per Mariam (do Jezusa przez Maryję) zawartej w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do NMP. Ich program:

1. Jest oparty o maryjną duchowość św. Ludwika Marii Grignon de Montfort - myśliciela i autora metody 33-dniowego ofiarowania się Matce Bożej i Jezusowi Chrystusowi (równocześnie).

2. Zawiera pełną lekturę „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, a dodatkowo zachęca do poznania innych dzieł tego świętego autora, takich jak „Tajemnica Maryi” czy „Miłość Mądrości Przedwiecznej”.

3. Przygotowania duchowe trwają min. 33 dni i są zakończone „Aktem ofiarowania Panu Jezusowi przez ręce Maryi” treści ułożonej przez św.Ludwika Marię de Montfort, a nie aktem będącym swobodną parafrazą słów świętego, w ujęciu fragmentarycznym. [Treść aktu przepisuje się własnoręcznie, a nie drukuje z internetu]

4. Jest osadzony na uświęconych korzeniach, zamiast nowych tworach „szybkich” form duchowości, parafrazujących metodę i myśl św. Ludwika Maria de Montfort, a wykorzystujących jako "pieczątkę" popularnych kaznodziejów.

5. Nie są to rekolekcje internetowe, ani nie są formacją "przez SMSy", lecz odprawiane we wspólnocie Kościoła. Przy blasku świecy w domowym zaciszu oraz we wspólnocie w obecności Najświętszego Sakramentu. ŚWIATŁOŚCI świata.

Taki właśnie jest program 33-dniowych rekolekcji:
"33 DNI AD IESUM PER MARIAM"

Rekolekcje "33 DNI AD IESUM PER MARIAM" są unikatowe w skali kraju i świata.

Są połączeniem studiów nad życiem i duchowością św.Ludwika Marii, 

własnego Świadectwa,

dzielenia się doświadczeniem rekolekcyjnym: Przewodnik "33 DNI",

dzielenia się praktyczną wiedzą: Konferencje,

opracowanie i prowadzenie w duchu św. Ludwika Marii: Adoracje rekolekcyjne

oraz unikatowe Nabożeństwa pokutne (przebłaganie za grzechy i droga krzyżowa)

oraz przygotowanie do spowiedzi generalnej: książeczka "Gotowi na sąd Boży".

Wszystko to jest duchowym darem, a kluczowym są właśnie nabożeństwa, które owocują uwolnieniem, uzdrowieniem, podjęciem spowiedzi generalnej i trwałego nawrócenia.

Prowadzi je wspólnota niewolników z miłości, która jako pierwsza, od 2016 roku, towarzyszy, przeprowadza, przygotowuje i promuje w Polsce w parafiach 33-dniowe rekolekcje wg doktryny i metody

św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Po pierwszych dwóch latach przeprowadzania rekolekcji w całej Polsce pojawili się liczni naśladowcy. Utworzyły się też różne nurty „33-dniowego oddania” (zawierzenia) się Matce Bożej.

Wierność "Traktatowi" zmusza do konkretnego podejścia. Niestety nie wszystkie inicjatywy są mu wierne, a poprzez podejście powierzchowne, bardziej mogą zaszkodzić dziełu, które rozpoczął propagator DOSKONAŁEGO NABOŻEŃSTWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, misjonarz, który chodził od parafii do parafii, i razem z wiernymi modlił się i zapalał w nich ducha świętej niewoli miłości. 

Wzorem naszego patrona, za łaską Bożą, czynimy to samo, gdyż do tego zostaliśmy powołani.

Moglibyśmy "wrzucić" wszystko do internetu, drukować książki i siedzieć w fotelu, śląc kolejne smsy.

Nasze podejście i standardy są jednak inne, gdyż najważniejsza jest - jak uczy nas św. Ludwik -

NAJWYŻSZA CHWAŁA BOŻA.

Dlatego idziemy do parafii i tam służymy z Maryją, tam modlimy się z wiernymi,

tam dzielimy się naszą wiarą i napełniamy się wiarą tych, którzy jeszcze jej nie utracili,

a pragną ją rozwijać, zgodnie z łaską chrztu św.

Gdzie to jest?

Wszędzie tam, gdzie panuje Duch Boży,

bo tylko Duch Boży nie jest przeciwny Najświętszej Maryi Pannie.

Możesz dołączyć do rekolekcji, które odbywają się w innej parafii.

Możesz poprosić swojego księdza proboszcza, aby zaprosił Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi z Warszawy, aby poprowadziła takie duchowe przygotowania, bezkosztowo w Twojej parafii.

Chętnie odpowiemy na związane z tym pytania - podajemy kontakt do osób odpowiedzialnych:​

oddani.Maryi@gmail.com

Czy Oddanie33 i rekolekcje 33 DNI AD IESUM PER MARIAM to jest to samo?

Zdecydowanie nie!

Rekolekcje te są odmienne: mają inny program, inny materiał duchowy, inną metodę, inny charakter i kończą się innym aktem. Charakterystyczną zaś cechą, która je łączy to ich długość trwania: 33 dni.

Oddanie się Maryi to zaproszenie Maryi do swojego życia. Jeśli nasze życie wyobrazimy sobie jako podróż samochodem, to oddając się Maryi, zapraszamy Ją, aby wsiadła do naszego samochodu, który sami prowadzimy. 

 

Natomiast ofiarowanie się Maryi to poświęcenie się Jej prowadzeniu, to zgoda, aby to Ona od teraz zajęła miejsce za kierownicą. To ufne i nieustanne poddanie się temu prowadzeniu. To uznanie Jej władzy i przyjęcie Jej władzy nad sobą, uczynienie Jej Królową – Królową swego życia, swego serca.

To stawanie się pokornym, będącym do Jej dyspozycji, poddanym. To podporządkowanie się wszelkim zamiarom Maryi. Maryja króluje, rządzi, wydaje mi rozkazy, polecenia, a ja gorliwie, z zaangażowaniem - nie od czasu do czasu, ale każdego dnia i we wszystkim - je wypełniam. Tuus (Twój Maryjo) Totus (cały jestem).

W królestwie Maryi, każda dusza staje się żywym Jej obrazem, by kochać i wielbić Jezusa Chrystusa. Maryja uprawia glebę duszy pieląc w niej wszelkie chwasty grzechów, a zasadzając i pielęgnując w niej najpiękniejsze kwiaty swoich cnót.

 

Poprzez ręce Maryi dusza ofiaruje się Sercu Jezusa po to, by wyłącznie pełnić Wolę Ojca. Tę Wolę miłuje, a swoją własną przekreśla, poddaje. Żyje w Raju Woli Bożej, Królestwie Miłości i Pokoju i miłością i pokojem odpowiada na przejawy wszelkiego zła, także osobowego. Już nie ona sama odpowiada, ale czyni to w niej i przez nią Niepokalana Niewiasta - pogromczyni mocy piekielnych, całkowicie posłuszna Jedynemu Bogu i Jemu we wszystkim się ofiarująca - Służebnica, niewolnica Pańska.

 

Jak Ona posłuszni, z Nią w dobrym przemyślni, a co do zła - niewinni, we wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod naszymi stopami. 

Do takiego ofiarowania prowadzi akt, którego treść ułożył św.Ludwik Maria de Montfort. To duchowa niewola miłości – największa wolność – od grzechu, od grzesznych przywiązań i od samego siebie! To pełna ufność pokładana w Bogu i Maryi. To szczęśliwe życie już tu - na ziemi, w duchowym Łonie Maryi, w Bożej Obecności, w promieniach Jego Miłości. To troska o prawdziwy, a nie powierzchowny rozwój duchowy swój i innych. To bycie prawdziwie oddanym synem Kościoła świętego. To bycie prawdziwie oddanym swojej Rodzinie i dążeniom do jej świętości. To powierzenie tej świętości NAJŚWIĘTSZEJ ze wszystkich świętych, KRÓLOWEJ NIEBA.

Do przemyślenia:

Motto św. Jana Pawła II – „Totus Tuus” – nie było hasłem pochodzącym z przeczytanej książki „33-dniowego oddania” zawierającej zbiór różnych treści religijnych, ale świadomą decyzją o kształcie całego życia, fundamentem duchowości do samego końca, gdy nieustannie towarzyszyła mu „niebieska książeczka” – czyli Traktat św. Ludwika – o doskonałym ofiarowaniu. Z tego to dzieła motto to zaczerpnął.

Czy słusznym jest tworzyć nowe formy i metody, które pozbawiają to hasło odpowiedniego rozumienia, czyli opartego na wiodącej roli myśli i duchowości św. Ludwika?

Rekolekcje 33 DNI AD IESUM PER MARIAM” WDNM

WDNM promuje duchowość, którą wskazali w Kościele katolickim wszyscy Papieże XX w., dając nam swój własny przykład! Rekolekcje "33 DNI AD JESUM PER MARIAM", czyli DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ, które wspólnota WDNM przeprowadza w parafiach, oparte są na pogłębionych studiach osoby i życia św. Ludwika oraz jego dzieł. Towarzyszyła temu m.in. wizyta w kolebce działalności świętego – we Francji, podjęty kontakt z duchowymi spadkobiercami zgromadzeń św. Ludwika oraz dokonane tłumaczenie dzieł Świętego z jęz. francuskiego na jęz. polski, tak by jak najdokładniej oddać jego myśl i ducha doskonałego nabożeństwa do Maryi, które inspirowały świętych: Jana Pawła II, Maksymiliana Marię Kolbe, kard. Stefana Wyszyńskiego, o.Honorata Koźmińskiego czy papieży: Piusa IX, Leona XIII, Piusa X, Piusa XI i Piusa XII, który kanonizował świętego Ludwika.

 

W oparciu o pogłębione studia nad doktryną i metodą Świętego powstały m.in. rekolekcyjne dzieła formacyjne:

- „33 DNI Przewodnik doskonałego nabożeństwa”,

- „W ramiona kochającej Mamy” Przewodnik dla młodzieży,

- nowe wydanie „Traktatu…”, opatrzone wprowadzeniem i ponad stustronicowym dodatkiem dla osób zawierzonych,

- "Ecce Tabernaculum Dei".

Wszystkie materiały formacyjne są wydane przez Wydawnictwo Apostolicum; posiadają Imprimatur, Nihil Obstat.

Wszystkie mogły się ukazać za łaską Bożą, dzięki ofiarom i cegiełkom składanym na to Dzieło Maryi.

Wszyscy Ofiarodawcy przyczyniają się do propagowania tego Dzieła.

My siejemy, a Dobry Bóg da wzrost i przez Najświętszą Maryję pomnoży owoce w swoim czasie.

Święty Ludwiku Mario de Montfort, wielce oddany Synu Kościoła - wstawiaj się za nami!

Najświętsza Maryjo, Pełna Łaski, Matko Emmanuela - wspieraj nas!

Jakie owoce wydadzą dobrze przeżyte rekolekcje
33 DNI AD IESUM PER MARIAM?

1. Uwielbienie Boga w otrzymanej nauce św. Ludwika Maria de Montfort

    Dokładne poznanie nauki świętego (a nie czyichś inspiracji) dopiero prowadzi, aby lepiej zrozumieć i spróbować podjąć tę duchowość, która inspirowała tak wielu świętych i przyjaciół Boga.

2. Uznanie dla metody wskazanej w "Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które budzi w nas pragnienie ponownego podjęcia cyklu 33 ćwiczeń duchowych.

3. Wdzięczność Panu Bogu za łaskę chrztu św. i pragnienie świadomego wypełniania zobowiązań chrztu.

 

4. Podjęcie spowiedzi generalnej i pragnienie regularnej spowiedzi św., nieustannego nawracania się.

5. Podjęcie rozważania Słowa Bożego, tajemnic naszego zbawienia, gł. Tajemnicy Wcielenia.

6. Kontemplacja męki Chrystusa i chęć wynagradzania Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

7. Ożywienie życia religijnego, które nie jest pouczaniem innych, lecz dawaniem świadectwa miłości Boga i bliźniego, mądrym angażowaniem się w sprawy Kościoła i miłowanie go, pomimo grzeszności jego członków, jako że wszyscy - jako grzesznicy niewierni - stanowimy Mistyczne Ciało Chrystusa - Kościół Święty - noszone w przeczystym duchowym Łonie Bogurodzicy, Matki Kościoła.

8. Pragnienie głębokiej czci i miłości JEZUSA CHRYSTUSA OBECNEGO W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII.

9. Pragnienie służenia Bogu i Najświętszej Maryi Pannie w modlitwach i postach, składania małych ofiar ku chwale Boga, ku czi Najświętszej Dziewicy, dla zbawienia dusz i ku pożytkowi Kościoła Świętego. 

10. Uległość Duchowi Świętemu, który prowadzi do całej prawdy, świadomość trwającej walki duchowej na wyżynach niebieskich i na ziemi, we własnym wnętrzu i zwycięskiej mocy Niepokalanej - jest tęsknym i ufnym wołaniem:

 

„Niech przyjdzie królestwo Maryi, Panie,
aby przyszło królestwo Twoje”. Amen

AD IESUM PER MARIAM - DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ

WSPÓLNOTA DUCHOWYCH NIEWOLNIKÓW MARYI

Różne rekolekcje, które organizujemy w trosce o Twój rozwój duchowy: 

33-DNIOWE REKOLEKCJE: 
33-DNIOWE REKOLEKCJE

ODDANIE MARYI

"W RAMIONACH KOCHAJĄCEJ MAMY"

- 33-dniowe przygotowania

do Aktu Oddania siebie

w opiekę Niepokalanej Maryi.

To droga prowadząca do

doskonałego nabożeństwa do Maryi.

To dojrzewanie do postawy

"chcę być cały Twój, Maryjo".

Okladka FINAL W RAMIONACH.jpg
33-DNIOWE REKOLEKCJE

OFIAROWANIE BOGU

"33 DNI DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ"

- 33-dniowe przygotowania

do Aktu Ofiarowania siebie

Jezusowi Chrystusowi

przez ręce Niepokalanej Maryi

według nauki oraz metody

św. Ludwika Maria de Montfort.

To poświęcenie się Bogu

przez Maryję, w Maryi, jak Maryja...

program.jpg
33-DNIOWE REKOLEKCJE

NIEW
OLA MIŁOŚCI

"W KRÓLESTWIE MARYI"

- 33-dniowe przygotowania

do odnowienia złożonego wcześniej osobistego Aktu Ofiarowania (św. Ludwika Maria Grignion de Montfort)

To praktykowanie doskonałego nabożeństwa do Maryi. To służba w Królestwie Maryi.

To codzienne wyznawanie życiem:

w duchu niewoli: "jestem Twój, cały!"

TUUS TOTUS EGO SUM ET OMNIA MEA TUA SUNT

Traktat1.jpg
DOSKONAŁE NABOŻEŃSTWO
do MARYI

czyli
ŚWIĘTA
NIEWOLA MIŁOŚCI 
lilijka.jpg
to ​całkowicie ofiarować się Jezusowi przez Maryję 
w sposób szczególny i uroczysty
po uprzednim 33-dniowym przygotowaniu

w duchu wewnętrznej zależności od Jezusa i Maryi
oraz odnawiać to ofiarowanie
wg doktryny św. Ludwika Maria de Montfort
(Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP; tezy:227-233)
LEKTURA
O NIEWOLI MIŁOŚCI
 

TRAKTAT o...

Lektura dająca poznanie istoty i ducha doskonałego nabożeństwa do Maryi:

Świętej Niewoli Miłości.

Pozwala zrozumieć czym jest

"niewola Maryi"

i prawdziwie ją praktykować.

Okladka FINAL TRAKTAT.jpg
33-DNIOWE REKOLEKCJE

OFIAROWANIE BOGU

"33 DNI AD IESUM PER MARIAM"

- 33-dniowe przygotowania

do Aktu Ofiarowania

według Przewodnika "33 DNI..."

zawierającego naukę i metodę

św. Ludwika Maria de Montfort

oraz wskazania praktyczne.

Okladka FINAL PRZEWODNIK.jpg
AKT
OFIAROWANIA

JEZUSOWI przez MARYJĘ

Akt Ofiarowania ułożony przez

św. Ludwika Maria de Montfort,

poprzez który czyni się ofiarę ze wszystkiego, co dusza ma najdroższego.

Akt, który złożyli wszyscy papieże XX w.

Towarzyszą mu praktyki

Świętej Niewoli Miłości...

WIĘCEJ>>
Obrazek 24x30 AKT OFIAROWANIA na Akt.jpg
PRAKTYKI ŚWIĘTEJ NIEWOLI MIŁOŚCI
W DNIU ZŁOŻENIA AKTU OFIAROWANIA
KOMUNIA ŚW.

Przyjęcie Komunii świętej
zgodnie z metodą doskonałego nabożeństwa,
w intencji oddania się Jezusowi Chrystusowi
przez ręce Maryi jako niewolnicy z miłości (Traktat... 266–273)

WIĘCEJ>>
Komunia1.jpg
DANINA

Złożenie daniny jako pokuty
za swe przeszłe niewierności wobec ślubowań chrztu
oraz by przez to wyrazić swoją zależność

od Jezusa i Maryi (Traktat... 232)

WIĘCEJ>>
Jałm.jpg
ŁAŃCUSZEK

Ci, którzy w ten sposób uczynili się niewolnikami Jezusa i Maryi 

noszą na znak swej miłosnej niewoli poświęcony łańcuszek żelazny,

znak Świętej Niewoli Miłości (Traktat... 236–242)

WIĘCEJ>>
ŁAŃC.jpg
LEKTURA
REFLEKSYJNA

TRAKTATU oraz
TAJEMNICY MARYI

"TAJEMNICA MARYI" – poznanie prawdy, poznanie Boskiej tajemnicy, która staje się wielka o tyle, o ile dusza czyni z niej użytek.

Jak ją praktykować

i kosztować jej słodyczy...

Okladka FINAL Tajemnica AveMaria new.jpg
33-DNIOWE REKOLEKCJE

NIEW
OLA MIŁOŚCI

"33 DNI AD IESUM PER MARIAM"

"W KRÓLESTWIE MARYI"

"W ŁONIE MARYI"...

- 33-dniowe przygotowania

do odnowienia złożonego wcześniej osobistego Aktu Ofiarowania (św. Ludwika)

Okladka FINAL W ŁONIE.jpg
ODNOWIENIE
AKTU OFIAROWANIA

NIEWOLNIK MARYI

Niewolnik Maryi

co najmniej raz w roku odnawia

swój Akt Ofiarowania,

spełniając te same 33 ćwiczenia duchowe wg metody doskonałego nabożeństwa (Traktat... 233)

.

Akt Dosk.jpg
lilijka.jpg
Samo maryjne oddanie nie wystarczy. 
Będzie jedynie pustym słowem, jeśli nie towarzyszy temu zgłębianie treści Traktatu, praktyczne stosowanie zawartych w nim prawd, naśladowanie cnót Najświętszej Maryi Panny...
Bóg patrzy w serce i czeka dnia, w którym w ludzkim sercu ujrzy podobieństwo do swej umiłowanej Matki.

Kto naprawdę chce czcić Najświętszą Maryję Pannę i pragnie pozostawać pod Jej opieką, powinien Ją nie tylko poznawać, kochać i szanować, lecz także i przede wszystkim ćwiczyć się w cnotach ewangelicznych i dzięki temu naśladować Maryję Dziewicę.

 

Niewolnik Maryi to ten, kto jest upodobniony do Maryi.

 

Niewolnicy z miłości to ci, którzy tworzą obraz Maryi. Kochają Ją nie tylko słowami, ale i czynami; czczą Ją nie tylko zewnętrznie, ale z głębi serca posłuszeństwem woli Bożej... Ćwiczą się w Jej cnotach, idą śladami Jej życia i wiernie strzegą Jej ścieżek.

CO NALEŻY CZYNIĆ PO ZŁOŻENIU AKTU OFIAROWANIA?
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI
 

Z TRAKTATEM

"JEDNA TEZA DZIENNIE"

Gruntowne poznanie istoty i ducha doskonałego nabożeństwa do Maryi

wymaga refleksyjnej, spokojnej lektury; przemyślenia, przemodlenia tajemnicy,

którą Bóg objawił przez

św. Ludwika Maria de Montfort.

Aby praktykować niewolnictwo Maryjne.

Aby naukę przekuć na praktykę.

Ludwik1.jpg
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI

WSPÓLNE SPOTKANIA

"WIECZÓR z MARYJĄ"

Spotkania Niewolników Maryi

w Sanktuarium Św. Ojca Pio

w Warszawie na Gocławiu

w każdy ostatni czwartek miesiąca.

Msza święta o godzinie 18:00, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu w duchu Świętej Niewoli Miłości,

Różaniec św. wg metody św.Ludwika

oraz konferencja.

WzM.jpg
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI

NAŚLADOWANIE MARYI

"CNOTY MARYI"

Seria spotkań formacyjnych dla niewolników Maryi dotyczących praktyki naśladowania poszczególnych cnót Maryi.

Rozpoczyna je Fundament czyli:

"POKORA SERCA" – rekolekcje

o praktykowaniu pokory.

Z Maryją i od Maryi czerpiemy najskuteczniejszy sposób zdobycia cnoty pokory...

WIĘCEJ>>
bez nazwy.jpg
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI
 

KOMUNIA ŚW.

"W SERCU MARYI"

Sposób praktykowania doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

w Komunii świętej (Traktat..., [266–273])

O Dobra Matko, użycz mi swego Serca,

bym Twego Syna z tym samym, co Ty,

przyjął usposobieniem.

Panie, nie patrz na grzechy moje,

lecz niech Twe oczy ujrzą we mnie

tylko cnoty i zasługi Maryi.

WIĘCEJ>>
Komunia1.jpg
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI

PRZEZ SERCE MARYI

"JEZUS ŻYJĄCY W MARYI"

Przyglądanie się życiu Pana Jezusa

i poznawanie Go przez Serce Maryi

i z Nią – zapewnia najszybsze

i najdoskonalsze poznanie Pana Jezusa

i zjednoczenie się z Nim.

O Jezu żyjący w Maryi,

przyjdź i żyj w sługach swoich...

WIĘCEJ>>
Jezus żyjący w Maryi.jpg
FORMACJA
NIEWOLNIKÓW MARYI

W ZJEDNOCZENIU...

"DROGA WEWNĘTRZNEJ PRZEMIANY"

Świętą Niewolą Miłości to tajemnica świętości i metoda życia!...

Kochana Mamo, Ty wiesz lepiej, co milszym jest Jezusowi, Ty znasz całkowicie Jego miłą wolę. Daj mi Twego ducha poddania się, abym nie nadużywała dobrodziejstw i łask Bożych i ich nie marnowała. Uczyń, bym zawsze podobać się mogła Umiłowanemu.

WIĘCEJ>>
WIĘCEJ>>
Eucharystia.jpg
lilijka.jpg
to składać Maryi daniny i hołdy czci
sercem pokornym i prawdziwie wdzięcznym.​

(Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP; 232)
Tajemnica Maryi; 62
)

Pierwszą praktyką jest ofiarowanie siebie w duchu całkowitej zależności, należy zatem w dniu składania/odnawiania Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi złożyć Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej jakąś daninę jako pokutę za swe przeszłe niewierności wobec ślubowań chrztu oraz by przez to wyrazić swoją zależność od Jezusa i Maryi. (por. Traktat..., 232)

Drugą praktyką jest składanie Najświętszej Dziewicy każdego roku, tego samego dnia, jakiejś małej daniny. Będzie to znak naszego poddaństwa i zależności: taki zawsze był wyraz hołdu niewolników względem ich panów. (por.Tajemnica Maryi, 62)

POKUTNE CZYNY MIŁOŚCI
 
MODLITWA z POSTEM

"W HOŁDZIE MARYI"

Druga praktyka doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

to udział w dziele "Modlitwa z postem"

aby Maryja miała jeszcze więcej dzieci, sług

i niewolników z miłości.

WIĘCEJ>>
Obrazek Modlitwa z Postem.jpg
POKUTNE CZYNY MIŁOŚCI
 
MSZA ŚW. za WDNM

"W HOŁDZIE MARYI"

Druga praktyka doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

to udział w dziele "Msza św. za WDNM"

aby Maryja miała jeszcze więcej dzieci, sług

i niewolników z miłości.

WIĘCEJ>>
Msza św za WDNM.jpg
lilijka.jpg
lilijka.jpg
lilijka.jpg
lilijka.jpg
lilijka.jpg
lilijka.jpg
Witaj Gwiazdo Morza - Ania i Zbyszek
Niewolnicy...
Drzewo Krzyża - Ania i Zbyszek
Uwielbiam Twoje Imię - Ania i Zbyszek
Dobranoc Głowo Święta - Ania i Zbyszek
z Aniołami
POKUTNE CZYNY
MIŁOŚCI
 

2o  PRAKTYKA

MODLITWA Z POSTEM

 …

REKOLEKCJE KONTEMPLACYJNE 
24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI

ŻYWE ZEGARY MĘKI PAŃSKIEJ

Każdy uczestnik rekolekcji razem z Jezusem wynagradza Bogu Ojcu przez codzienne rozważanie jednej z 24 Godzin Męki naszego Pana. Modlitwa polega na ofiarowywaniu cierpień, które Jezus chętnie przyjął i ofiarował za nas, Jego słów, Jego intencji…

REKOLEKCJE
"FIAT" 

w WOLI BOŻEJ

W KRÓLESTWIE WOLI BOŻEJ

Maryja…

bottom of page