top of page

107. Edycja Rekolekcji

"33 DNI Ad Iesum per Mariam"

doskonałe nabożeństwo
do Maryi

Codzienne ćwiczenia duchowe:

„33 DNI Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa”

Wyd. Apostolicum, Warszawa 2021

Codzienna Lektura duchowa dodatkowa:

„Traktat o Doskonałym Nabożeństwie do NMP”

św.Ludwik Maria de Montfort

Etap Pierwszy

"Wyzbycie się ducha świata"

Rozpoczęcie
ćwiczeń duchowych

1 maja 2024

1 maja – 1. ćwiczenie duchowe (indywidualnie)

to ostatni dzień, w którym można dołączyć do tej edycji rekolekcji

i rozpocząć ćwiczenia duchowe z "Przewodnika Doskonałego Nabożeństwa. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM, Wyd. Apostolicum, Ząbki)

Wszyscy Uczestnicy rekolekcji:

Pierwszy okres: 1-12 maja (12 dni)

Temat tego okresu wg metody św. Ludwika Maria:

WYZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Lektura "Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM, Wyd. Apostolicum, Ząbki)

oraz modlitwa w duchu Świętej Niewoli Miłości: str.108-150

Każdy uczestnik w tym czasie odprawia codziennie swoje ćwiczenia duchowe indywidualnie.

W Przewodniku rekolekcyjnym zamieściliśmy szczegółowe praktyczne wskazówki na ten okres przygotowań. Należy zadbać o uważną lekturę kroków 7-12.

Konferencja w kościele:

Anna Kozikowska, Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi

Rozpoczęcie
Drugiego Etapu przygotowań

13 maja 2024 godz. 18.00

Msza św.

w intencji Uczestników rekolekcji

Adoracja Najświętszego Sakramentu

wspólne ćwiczenie w duchu św. Ludwika Maria

Konferencja

Nauka św. Ludwika Maria w ujęciu praktycznym

Etap Drugi ćwiczeń duchowych

"Poznanie samego siebie"

13–19 maja 2024

Przed nami 3 tygodnie przygotowania do całkowitego oddania Bogu swego serca: - oczyszczonego! Przygotowania do zamieszkania w Sercu Niepokalanym - najczystszym, najściślej zjednoczonym z Najświętszym Sercem Jezusa!

Kto chce zjednoczyć się z Bogiem, musi starannie przygotować Boskiemu Majestatowi godne mieszkanie w swoim sercu :)

Uczestnicy stacjonarni: 

Wspólne spotkanie na rozpoczęcie tego okresu i odprawienie razem ćwiczenia duchowego z tego okresu:

13 maja o godz.18.00

Msza św. + Adoracja Najświętszego Sakramentu + Nauka św.Ludwika Maria (konferencja A.Kozikowskiej w ramach modlitwy adoracyjnej lub po niej)

Wszyscy Uczestnicy rekolekcji:

Drugi okres: 13-19 maja (7 dni)

Temat II okresu wg metody św. Ludwika Maria:

POZNANIE SAMEGO SIEBIE

Lektura "Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM, Wyd. Apostolicum, Ząbki) oraz modlitwa w duchu Świętej Niewoli Miłości: str.152-198

Słowo zakonnika, duchowego niewolnika z miłości na ten okres

zostanie zamieszczone 14 maja

Przygotowania do spowiedzi generalnej

W tym okresie rozpoczynamy przygotowanie do spowiedzi generalnej. Jednocześnie zaznaczamy, że spowiedź z całego życia nie jest warunkiem tych rekolekcji, lecz jest zdecydowanie zalecana tym, którzy do takiej spowiedzi dotąd nie przystąpili lub odbyli ją dawno temu.

Święty Ludwik zaleca, aby przed Aktem Ofiarowania odbyć spowiedź generalną. Wskazówki i dedykowane materiały niezbędne w przygotowaniu do takiej spowiedzi zamieszczone są w książce pt. "Gotowi na sąd Boży" (książka będzie dostępna na naszym kolejnym wspólnym spotkaniu (koszt 20zł) lub można ją zamówić z przesyłką do domu).

Osoby, które chcą czynić postęp na drodze zjednoczenia z Bogiem i pragną prowadzić pogłębione życie duchowe z Maryją, niewątpliwie odznaczają się otwartością serca, pokorną uległością intelektualną i moralną w duchu wiary i ufności Bogu. Dla nich poznanie siebie służy otwartości na Boga oraz nadaniu prawdziwości z Nim relacji. Uczestnicy rekolekcji dzięki lekturze tej książki nie tylko uświadamiają sobie grzechy, których wcześniej nie widzieli, lecz także dostrzegają to, co jest najbardziej groźne dla życia duchowego, co próbuje odwieść człowieka od Boga i od dobra.

Doświadczenie tak głęboko oczyszczonego serca prowadzi do osobistego i dojrzałego spotkania z Chrystusem, do rozwoju Jego cnót i wykorzeniania swoich wad oraz pomaga w rozwoju miłości Boga i bliźniego.

Z własnego doświadczenia wiemy, że tak oczyszczone serce Bóg, w sobie właściwy potężny sposób, napełnia łaską, daje serce "nowe", a Maryja pomaga nam odpokutować popełnione grzechy i nie marnować nowych łask! 

 

Książka zawiera także treści z rekolekcyjnych nabożeństw pokutnych, które będziemy przeżywać wspólnie na zakończenie naszych przygotowań, a po rekolekcjach wracać do nich raz po raz.

Okladka FINAL GOTOWI.jpg

107. Edycja Rekolekcji

"33 DNI Ad Iesum per Mariam"

doskonałe nabożeństwo
do Maryi

Nauka i metoda

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

"Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny"

"Tajemnica Maryi"

"Miłość Mądrości Przedwiecznej"

Opracowanie merytoryczne obejmuje ponadto:

Ćwiczenia duchowe na każdy dzień Ks. W.Fabera

Wskazania formacyjne na każdy etap przygotowań

Wskazówki praktyczne na każdy krok przygotowań

Plan i przebieg modlitwy osobistej na każdy etap

Przebłaganie za grzechy osobiste i swojej Rodziny

Pokuta czyniona z Najświętszą Maryją Panną Matką Bolesną

Akt Ofiarowania siebie przez ręce Maryi

treść: Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (!)

 

Miejsce rekolekcyjnych spotkań:
Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim (ul. Kościelna 2)

 

Organizator:
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi (WDNM)

AD IESUM PER MARIAM


Animatorzy:
Anna i Zbigniew Kozikowscy (WDNM)

niewolnicy z miłości

Opieka duchowa:
Ks. Prałat gen. bryg. Sławomir Żarski (Proboszcz)

Msze św. w intencji uczestników

Rekolekcji "33 DNI AD IESUM PER MARIAM"

odprawiane są w tym czasie w różnych parafiach

(informacje zamieszczamy na naszej stronie Msze święte - link). 

Modlitwa z postem:

W czasie trwania rekolekcji członkowie Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi podejmują każdego dnia za każdego uczestnika 

Rekolekcji "33 DNI AD IESUM PER MARIAM"

modlitwę z postem:

Eucharystia+Różaniec św.+post o chlebie i wodzie.

ZASADY OGÓLNE REKOLEKCJI:

Uczestnicy rekolekcji

– czytają "Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP"

   św. Ludwika Maria de Montfort i rozważają powoli jego treści;

– nie łączą tych rekolekcji z innymi (np.internetowymi);

– korzystają jedynie ze wskazanego "Przewodnika",
   w którym znajdą wszystkie niezbędne treści dotyczące ćwiczeń duchowych

   oraz wskazania rekolekcyjne:

Okladka FINAL PRZEWODNIK.jpg
Okladka FINAL TRAKTAT.jpg
Okladka FINAL W RAMIONACH.jpg

Dorośli 

młodzież

Dorośli i młodzież

Harmonogram
wspólnych spotkań

DĘBE 2024 Harmonogram.jpg
Dębe plakat www.jpg
bottom of page