top of page

w Łonie Maryi

104. Edycja Rekolekcji

"33 DNI Ad Iesum per Mariam"

Miejsce rekolekcyjnych spotkań:
Sanktuarium Św. OJCA PIO Warszawa–Gocław (ul.Fieldorfa 1)

 

Organizator:
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi

AD IESUM PER MARIAM

(WDNM)

Animatorzy:
Anna i Zbigniew Kozikowscy (WDNM)

niewolnicy z miłości

Opieka duchowa:
Ks. Prałat Andrzej Kuflikowski (Proboszcz)

Msze św. w intencji uczestników Rekolekcji "33 DNI AD IESUM PER MARIAM" odprawiane są w tym czasie w różnych parafiach (informacje zamieszczamy na naszej stronie Msze święte - link). 

Modlitwa z postem:

W tym czasie członkowie Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi podejmują każdego dnia za każdego uczestnika Rekolekcji "33 DNI AD IESUM PER MARIAM" modlitwę z postem: Eucharystia+Różaniec św.+post o chlebie i wodzie.

Informacje szczegółowe

Uczestnicy wszyscy:

Czwarty okres: 14–20 marca (7 dni)

Temat IV okresu wg metody św. Ludwika Maria:

POZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Lektura "Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM, Wyd. Apostolicum, Ząbki) oraz modlitwa w duchu Świętej Niewoli Miłości: str.270-364

27. ćwiczenie duchowe (wspólne)

Słowo opiekuna rekolekcji

Ks. Prał. A.Kuflikowskiego:

Poznanie Jezusa Chrystusa

Uczestnicy wszyscy:

Trzeci okres: 7–13 marca (7 dni)

Temat III okresu wg metody św. Ludwika Maria:

POZNANIE DZIEWICY MARYI

Lektura "Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM, Wyd. Apostolicum, Ząbki) oraz modlitwa w duchu Świętej Niewoli Miłości: str.200-267

Wszyscy idziemy dalej wg naszego Przewodnika "33 DNI...". Ćwiczymy się w wyrzeczeniach, umartwianiu i czystości serca. To, czego nam potrzeba, aby słuchać i słyszeć głos Boga to pragnienie oczyszczenia serca dla Boga, abyśmy całą przestrzeń naszego serca oddali Bogu, aby ON mógł wypełnić ją Swoją miłością, która uzdalnia nas do rzeczy wielkich, do przemiany, do otwarcia się na życie w łasce uświęcającej. Wolni od wszelkiej pożądliwości oczu i ciała będziemy mogli skoncentrować się na obecności Bożej w każdej chwili naszego życia. 

W tych dniach zły duch zwykle próbuje wmówić nam: "jesteś nic nie wart tak naprawdę", "nawet nie jesteś godny uczestniczyć w tych rekolekcjach", "to bez sensu", "daj sobie spokój z tym", "nie nadajesz się do tego"... itp. 

Tymczasem Maryja pragnie, abyś był wierny ćwiczeniom duchowym i odważnie stawał w prawdzie o sobie. Kto chce się całkowicie oddać, musi najpierw wiedzieć co to znaczy stać w prawdzie i w świetle Ducha Świętego poznać swoją grzeszność. Poznając swoje "nic" i Boże "wszystko" kształtować w sobie duchową postawę stałej nieufności do siebie i ufnego uciekania się do Maryi, do Boga. Prowadzić walkę duchową z wadami i złymi cechami swojego charakteru. Często mówić "NIE!" swoim grzesznym pożądaniom.

Święty Ludwik Maria pogłębia w nas prawdę o naszej zależności od Boga, byśmy tylko do Niego chcieli należeć, całkowicie powierzyli się tylko Jemu i tylko w Nim położyli całą naszą ufność. Nie chcieli najmniejszym grzechem obrazić swojego najlepszego, kochającego Ojca, który z miłości do nas posłał na świat swojego Syna, by poprzez swoją mękę i śmierć krzyżową uwolnił nas od grzechu i przywrócił nam utracony raj. Bóg, który nas stworzył z miłości i do miłości chce, abyśmy pragnęli prowadzić bezgrzeszne życie, pamiętając, że zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6,23). Byśmy, jako ochrzczeni, szli drogą niepokalaną do Jezusa Chrystusa, drogą bez skazy i plamy, bez grzechu pierworodnego i uczynkowego, bez cienia i ciemności. Byśmy wyrzekali się zła i wszystkiego, co do zła prowadzi! Byśmy obrzydzili sobie nawet najmniejszy powszedni grzech.

Drugi okres: 29 lutego–6 marca (7 dni)

Temat II okresu wg metody św. Ludwika Maria:

POZNANIE SAMEGO SIEBIE

Lektura "Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM, Wyd. Apostolicum, Ząbki) oraz modlitwa w duchu Świętej Niewoli Miłości: str.152-198

13. ćwiczenie duchowe (wspólne)

Słowo o. Azariasza, Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi:

W tym okresie rozpoczynamy przygotowanie do spowiedzi generalnej.

Święty Ludwik zaleca, aby przed Aktem Ofiarowania odbyć spowiedź generalną. Wskazówki i materiały pomocne w przygotowaniu do takiej spowiedzi zamieściliśmy w książce pt. "Gotowi na sąd Boży" (dostępna będzie na naszym kolejnym wspólnym spotkaniu (koszt 15zł) lub można ją zamówić z przesyłką). Jednocześnie zaznaczamy, że spowiedź z całego życia nie jest warunkiem tych rekolekcji, ale jest zdecydowanie zalecana tym, którzy do niej dotąd nie przystąpili lub odbyli ją dawno temu. Z własnego doświadczenia wiemy, że Bóg tak oczyszczone serce w potężny sposób napełnia łaską, daje serce "nowe", a Maryja pomaga nam odpokutować popełnione grzechy i nie marnować nowych łask! Ksiażka zawiera także treści z rekolekcyjnych nabożeństw pokutnych.

 

 

 

 

 

Przed nami 3 tygodnie przygotowania do całkowitego oddania Bogu swego serca: - oczyszczonego! Przygotowania do zamieszkania w Sercu Niepokalanym - najczystszym! najściślej zjednoczonym z Najświętszym Sercem Jezusa!

Kto chce zjednoczyć się z Bogiem, musi starannie przygotować Boskiemu Majestatowi godne mieszkanie w swoim sercu :)

Pierwszy okres: 17-28 lutego (12 dni)

Temat okresu wg metody św. Ludwika Maria:

WYZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Lektura "Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM, Wyd. Apostolicum, Ząbki) oraz modlitwa w duchu Świętej Niewoli Miłości: str.108-150

6. ćwiczenie duchowe (wspólne)

Słowo opiekuna rekolekcji

Ks. Prał. A.Kuflikowskiego:

 

1. ćwiczenie duchowe (wspólne)

Słowo wstępne opiekuna rekolekcji

Ks. Prał. A.Kuflikowskiego:

Rozpoczęcie ćwiczeń duchowych: 17 lutego 2024 r.

 

Uczestnicy stacjonarni: 

Najbliższe wspólne spotkanie:

7 marca o godz.18.00

Msza św. + Adoracja Najświętszego Sakramentu + Nauka św.Ludwika Maria (konferencja A.Kozikowskiej w ramach modlitwy adoracyjnej lub po niej)

UWAGA!

Będzie to spotkanie dodatkowe (którego nie ma w poniższym harmonogramie)

i odbędzie się wyjątkowo w innym kościele – św. Aleksandra w Warszawie (pl. Trzech Krzyży 1). Rozpoczniemy kolejny okres Rekolekcji "33 DNI Ad Iesum per Mariam": Poznanie Dziewicy Maryi. Będziemy uczyli się od Maryi jak wynagradzać Bogu i jak przeżyć Godzinę Świętą w Jej Niepokalanym Sercu.

Zakończymy ok. 20.30.

Ćwiczenie z 20.dnia (7 marca) należy odprawić indywidualnie. 

ZASADY OGÓLNE REKOLEKCJI:

Uczestnicy rekolekcji

– korzystają jedynie ze wskazanego "Przewodnika",
   w którym znajdą wszystkie niezbędne treści dotyczące ćwiczeń duchowych

   oraz wskazania rekolekcyjne:

– czytają dodatkowo "Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP"

   św.Ludwika de Montfort i rozważają powoli jego treści;

– nie łączą tych rekolekcji z innymi (np.internetowymi).

harmonogram wspólnych spotkań poniżej

kolejne informacje niebawem

Ecce tabernaculum Dei cum hominibus,

et habitabit cum eis.

Et ipsi populus ejus erunt,

et ipse Deus cum eis erit eorum Deus.

 

Oto przybytek Boga z ludźmi,

i będzie mieszkał z nimi.

I oni będą jego ludem,

a Bóg sam „z nimi będzie” ich Bogiem.

(Ap 21,3)

Msza_św_33DNI_17-02-2024
Msza_św_33DNI_22-02-2024
Okladka FINAL PRZEWODNIK.jpg
Okladka FINAL GOTOWI.jpg
240229_13_33 (33 dni)
Prawdziwe poznanie Maryi

Najbliższe spotkania

33 DNI GOCŁAW III 2024 (b) plakat do gabloty.jpg

harmonogram spotkań

Gocław Harmonogram.jpg

Jak żyć
Doskonałym Nabożeństwem? 

Ulotka CAŁY TWÓJ.jpg
Treść: Anna Kozikowska (WDNM)
bottom of page