top of page

O NAS - WSPÓLNOTA DNM

AD IESUM PER MARIAM

Do Jezusa przez Maryję!

„Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia, nastąpi to gdy wybrani rozpoczną za łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę; którą im zaraz przedstawię. Wtedy ujrzą, o ile wiara na to pozwala, tę piękną Gwiazdę Morza, by pod Jej kierunkiem mimo burz i rozbojów morskich dopłynąć szczęśliwie do portu. Wtedy poznają wspaniałość tej Królowej i poświęcą się całkowicie Jej służbie jako poddani i niewolnicy z miłości. Doświadczą Jej słodyczy i pieszczot matczynych i kochać Ją będą czule jako ukochane dzieci. Poznają miłosierdzie, którego Maryja jest pełna; poznają, jak bardzo potrzebują Jej pomocy i będą we wszystkim uciekać się do Niej, jako do swojej ukochanej Orędowniczki i Pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zrozumieją, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa, i oddadzą się Jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Jezusa Chrystusa.”
(św. Ludwik M. Grignion de Montfort,
Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP [55])

Słowa te potwierdziła sama Matka Przenajświętsza podczas drugiego objawienia w Fatimie, 13 czerwca 1917:

„Pan Jezus pragnie się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i kochana. Pragnie ustanowić na świecie kult mojego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu”.

Zostaliśmy wezwani, by szczególnie czcić Maryję, Matkę Bożą, przyjąć Jej panowanie i naśladować Ją w swoim życiu. Chcemy iść dalej jako uczniowie Jezusa i dzieci naszej Mamy – Matki Bożej Nauczycielki. Chcemy uczyć się jak żyć w praktyce ideą oddania się Maryi i nieustannie pogłębiać swoją duchową formację na drodze „świętej niewoli”. Pragniemy dzielić się otrzymaną nauką z innymi i służyć Kościołowi.

Opiekunem duchowym Wspólnoty DNM jest o. Tadeusz Suślik SchP – rektor Wspólnoty oo.Pijarów, kustosz Sanktuarium.

Misją Wspólnoty DNM jest przede wszystkim propagowanie duchowej i apostolskiej drogi niewolnictwa maryjnego.

Wspólnota realizuje ją m.in. przez przygotowywanie i towarzyszenie wiernym, którzy zostali zaproszeni na tę drogę przez Matkę Najświętszą. Wspólnota DNM zaangażowana jest w przygotowywanie i prowadzenie grup dorosłych oraz młodzieży do całkowitego oddania się Maryi w macierzyńską niewolę miłości, czyli całkowitego poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w Niepokalanym Sercu Maryi. Także przygotowuje i prowadzi grupy dzieci do powierzenia się w macierzyńską opiekę Matki Bożej jako „Pomocnicy Maryi”.

Mamy nadzieję, że nasza posługa w Kościele nie tylko będzie pomocna wszystkim tym wiernym, którzy zapragnęli rzetelnego przygotowania do całkowitego ofiarowania się Maryi, ale także zachęci niezliczoną ilość wiernych do podjęcia tego pięknego sposobu życia duchowego AD IESUM PER MARIAM – DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ. Wraz ze św. Ludwikiem Marią wierzymy, że wcześniej czy później Najświętsza Dziewica będzie miała dzieci, sług i niewolników z miłości więcej niż kiedykolwiek i że – skutkiem tego – Jezus Chrystus, ukochany nasz Pan, będzie pełniej niż kiedykolwiek panował w sercach.  (Traktat… [113])

Spotkania Kandydatów na Duchowych Niewolników Maryi

Wspólnota DNM organizuje 33-dniowe REKOLEKCJE AD IESUM PER MARIAM wg programu pt. JEDYNEMU BOGU przez NIEPOKALANĄ MARYJĘ na zapotrzebowanie duchowe wiernych, którzy kilka razy w roku mają możliwość przygotowania się, we wspólnocie Kościoła, do uroczystego złożenia lub odnowienia Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Program ten oparty jest o metodę św. Ludwika Marii oraz wezwania Matki Bożej z Fatimy do modlitwy, ofiary i pokuty.


W ramach każdej edycji zapraszamy rekolektantów na:
– spotkanie organizacyjne (konferencja o 33-dniowych rekolekcjach)
– spotkanie w 1.dniu rekolekcji
– spotkanie w 6.dniu rekolekcji
– spotkanie w 13.dniu rekolekcji
– spotkanie w 20.dniu rekolekcji
– spotkanie w 27.dniu rekolekcji
– nabożeństwo pokutne (modlitwa przebłagania za grzechy)
– nabożeństwo pokutne (Droga Krzyżowa wg bł.A.K.Emmerich)
– Msza św. z uroczystym Aktem Oddania Panu Jezusowi przez Maryję

Zapisy na najbliższą edycję 33-dniowych rekolekcji —kliknij>>>

Kontakt

Anna Kozikowska
email: oddani.Maryi@gmail.com
tel. 609 146 445

Darowizna na cele Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi

Odbiorca: Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi
Nr konta: 22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW – dla przelewów zagranicznych


Tytuł: ofiara na WDNM (imię i nazwisko darczyńcy)

Wszystkie ofiary przeznaczamy na krzewienie duchowego niewolnictwa Maryi w duchu nauczania św.Ludwika M. Grignion de Montfort.

Dziękujemy za wsparcie dzieła Maryi.

bottom of page