top of page

O NAS - WSPÓLNOTA DNM

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi – AD IESUM PER MARIAM
członek Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej

AD IESUM PER MARIAM

Do Jezusa przez Maryję!

„Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia, nastąpi to gdy wybrani rozpoczną za łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę; którą im zaraz przedstawię. Wtedy ujrzą, o ile wiara na to pozwala, tę piękną Gwiazdę Morza, by pod Jej kierunkiem mimo burz i rozbojów morskich dopłynąć szczęśliwie do portu. Wtedy poznają wspaniałość tej Królowej i poświęcą się całkowicie Jej służbie jako poddani i niewolnicy z miłości. Doświadczą Jej słodyczy i pieszczot matczynych i kochać Ją będą czule jako ukochane dzieci. Poznają miłosierdzie, którego Maryja jest pełna; poznają, jak bardzo potrzebują Jej pomocy i będą we wszystkim uciekać się do Niej, jako do swojej ukochanej Orędowniczki
i Pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zrozumieją, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa, i oddadzą się Jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Jezusa Chrystusa.”

św. Ludwik M. Grignion de Montfort
Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP
[55]

Słowa te potwierdziła sama Matka Przenajświętsza podczas drugiego objawienia w Fatimie, 13 czerwca 1917:

Jezus pragnie się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i kochana. Pragnie ustanowić na świecie kult mojego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu.

Najświętsza Maryja Panna jest Dziewicą wierną, która wyprasza wszystkim, którzy się do Niej przywiążą, wierność Bogu i wytrwałość. Dlatego pewien święty porównuje Ją do mocnej kotwicy, która broni człowieka przed rozbiciem

na wzburzonym morzu doczesnego życia. [Traktat..., 175]

Duchowy Niewolnik Maryi (DNM) - osoba zawierzona Jezusowi Chrystusowi w duchową niewolę miłości przez ręce Maryi wg nauki św. Ludwika Marii de Montfort, która przyjęła i praktykuje prawdziwe doskonałe nabożeństwo do Maryi i pragnie być narzędziem w rękach Boga, aby Maryja była bardziej znana i kochana oraz narzędziem w rękach Maryi, aby Bóg był ukochany przez każde ludzkie serce, a Jezus Chrystus bardziej niż kiedykolwiek panował w sercach. DNM regularnie czyta refleksyjnie Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP, a zawarte w nim prawdy wprowadza w czyn; jest gotowy walczyć ze światem, szatanem i skażoną naturą w tych niebezpiecznych czasach.

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM (Wspólnota DNM) – stowarzyszenie świeckich zaangażowanych w szerzenie kultu i czci dla Pana Jezusa i Matki Przenajświętszej, rozumianej jako „niewola z miłości”, czyli dobrowolne całkowite oddanie siebie z miłości do dyspozycji Boga. W stowarzyszeniu angażują się osoby świeckie, kapłani oraz osoby życia konsekrowanego – Niewolnicy z miłości.

Misją Wspólnoty jest przede wszystkim propagowanie duchowej i apostolskiej drogi niewolnictwa maryjnego w duchu nauczania św. Ludwika Maria Grignion de Montfort.

 

Wspólnota powstała w 2016r. jako odpowiedź na Boże wezwanie do całkowitego oddania siebie Bogu przez ręce Maryi na podstawie nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort zawartej w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i gorące pragnienie, by uczynili to wszyscy wierni Kościoła Świętego.

W odpowiedzi na inicjatywę Anny Kozikowskiej z parafii św. Anny w Warszawie-Wilanowie, proboszcz, ks. dr Waldemar Macko poprosił ją o zorganizowanie w parafii i poprowadzenie przez pp.Kozikowskich w kwietniu 2016 33-dniowych przygotowań celem złożenia osobistego Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi w dniu 13 maja 2016 r. W tym dniu swój akt złożyły 33 serca (w tym kapłańskie :).

Pod koniec tych przygotowań inni parafianie prosili o kolejne "takie rekolekcje", aby i oni mogli wziąć w nich udział. Do trzeciej "edycji" zgłosili się też wierni spoza parafii. Kolejna edycja była prowadzona także dla tych, którzy przyjeżdżali z odległych miejsc w Polsce. W Ludzie Bożym obudził się entuzjazm, prosząc o kolejne takie rekolekcje. Wierni nawzajem zachęcali się do „dobrej sprawy”, przybywali także z zagranicy. Kolegiata Wilanowska okazała się "za mała", by pomieścić kilkuset osobowe grupy. Państwo Kozikowscy poprowadzili kolejnych kilka edycji w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Uczestnicy po przeżyciu rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” zachęcali swoich księży proboszczów do zaproszenia animatorów, by ich parafianie mogli "u siebie" skorzystać z doświadczeń i posługi Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi.

Duchowy opiekun Wspólnoty przekazał wolę Księdza moderatora wydziałów duszpasterskich Metropolitalnej Kurii Warszawskiej, potwierdzając rozeznanie animatorów, by "iść i głosić", z zaznaczeniem: "wszędzie tam, skąd nadejdzie zaproszenie i z błogosławieństwem proboszcza". Kilka dni później w Diecezji Warszawsko-Praskiej Ksiądz biskup Marek Solarczyk pobłogosławił Dziełu oraz prowadzącym je animatorom i zakończył spotkanie mówiąc: "Wszystkie drzwi parafii w diecezji są przed wami otwarte". Tak rozpoczęła się misyjna posługa animatorów: od parafii do parafii, wzorem patrona Wspólnoty – wędrownego misjonarza maryjnego, w posłuszeństwie każdemu Bożemu wezwaniu – tylko na zaproszenie i z błogosławieństwem Księdza Proboszcza danej parafii. Wkrótce zaproszenia nadeszły z kolejnych diecezji. Dzieło zaczęło promieniować i wkrótce pojawiły się kolejne takie ogólnopolskie inicjatywy.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Stanisław Gądecki uznał to dzieło za bardzo pożyteczne, osobiście zachęcając jak największą liczbę wiernych do tego, żeby szukali pomocy u Maryi: „To jest bardzo piękna idea, która w tych 33 dniach przygotowania wg Ludwika Grignion de Montfort przynosi bardzo dobre owoce…”:

Założyciele Wspólnoty: Ania i Zbyszek Kozikowscy (inicjatorzy 33-dniowych parafialnych rekolekcji w Polsce; organizatorzy i animatorzy rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”):

 

Ania – odpowiedzialna za Wspólnotę. Autorka programu rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” oraz podręczników formacyjnych dla duchowych niewolników Maryi. Głosi konferencje-świadectwa; animuje modlitwę przed Najświętszym Sakramentem; posługuje śpiewem. Całkowicie poświęcona dla tego Dzieła. Mama czwórki dzieci.

 

Zbyszek – współtworzy materiały formacyjne dla duchowych niewolników Maryi; głosi świadectwa; animuje modlitwę przed Najświętszym Sakramentem; posługuje grą na instrumentach oraz śpiewem. Pracuje zawodowo. Tata czwórki dzieci.

„Zostaliśmy wezwani, by szczególnie czcić Maryję, Matkę Bożą, przyjąć Jej panowanie i naśladować Ją w swoim życiu. Chcemy iść dalej jako uczniowie Jezusa i dzieci naszej Niebieskiej Mamy, Nauczycielki i Wychowawczyni. W codzienności uczymy się jak żyć w praktyce ideą całkowitego oddania się Maryi do Jej dyspozycji i nieustannie pogłębiać swoją duchową formację na drodze „świętej niewoli miłości”. Pragniemy dzielić się z innymi praktyką nauki, którą zgłębiali wielcy święci (np. Św. Jan Paweł II), służąc w Kościele otrzymanym charyzmatem.

Maryja – nasza najlepsza Matka, Pani i Królowa wyznacza nam zadania, a ponieważ my oddajemy się Maryi do dyspozycji, to Ona ma prawo nas użyć właśnie do tych zadań. Z Nią dokonujemy wielkiego Dzieła. Całkowite Oddanie się na służbę Maryi jest zarówno błogosławione dla nas osobiście jak i bardzo wydatnie wspomaga naszą pracę Apostolską, którą mamy obowiązek prowadzić wobec drugiego człowieka. Kapłani świadczący o pięknych owocach w swoich parafiach oraz świadectwa naszych rekolektantów są dla nas dodatkową motywacją do wytężonej pracy misyjnej na wzór naszego patrona: św. Ludwika Maria de Montfort. Wraz z nim wierzymy, że wcześniej czy później Najświętsza Dziewica będzie miała dzieci, sług i niewolników z miłości więcej niż kiedykolwiek i że – skutkiem tego – Jezus Chrystus, ukochany nasz Pan, będzie pełniej niż kiedykolwiek panował w sercach  (Traktat… [113])".

– Anna i Zbigniew Kozikowscy.

 

Ania i Zbyszek są wspierani przez grupę kilku osób, które od lat służą ofiarnie, dla miłości bliźniego, angażując się do pomocy w podejmowanych dziełach Wspólnoty, głosząc świadectwa, animując modlitwę: Kasia, Basia, Angelika, Magda, Sylwia, Renata, Piotr.

Propagują Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP, zachęcając do lektury, a tym samym do poznawania MARYI i nawiązania z Nią osobistej i bliskiej relacji.  

Członkowie Wspólnoty DNM animują rekolekcje „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” w parafiach na zaproszenie Księży Proboszczów od kwietnia 2016 r. (lista wszystkich edycji znajduje się w zakładce "REKOLEKCJE").

Posługa animatorów odbywa się wyłącznie w kościele i w duchu ewangelicznym. Animatorzy nie przyjmują wynagrodzenia, ich służba rekolektantom jest darem z siebie. Treścią głoszonych konferencji jest zastosowanie nauki św. Ludwika Maria w praktyce. Żyjąc całkowitym oddaniem Bogu i Niepokalanej Maryi dają świadectwo potężnego działania Boga i otrzymanych łask przez ręce Matki Najświętszej. Dzielą się duchowymi owocami i wieloma cennymi doświadczeniami, gromadzonymi podczas kolejnych edycji rekolekcji. Ich praca ewangelizacyjna jest wyrazem ukochania Kościoła Świętego, a cały wolny czas poświęcony temu Dziełu Maryi – wynagrodzeniem Najświętszemu Sercu Jezusa za wszystkich, którzy "nie mają czasu" dla Boga. Wszystkie modlitwy osób, które ich wspierają oraz wszystkie przeszkody i trudne doświadczenia, które ich spotykają są "paliwem" napędzającym ich nieustającą gorliwość :) 

Opiekun Wspólnoty DNM w Archidiecezji Warszawskiej:

Ks. Prałat Bogusław Jankowski – wyznaczony przez Jego Eminencję Kard.Kazimierza Nycza; dyrektor Domu Rekolekcyjnego Archidiecezji Warszawskiej „DOBRY ZAKĄTEK” w Konstancinie-Jeziornej.

W Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Warszawskiej „DOBRY ZAKĄTEK” w Konstancinie-Jeziornej znajduje się miejsce spotkań, szkoleń, formacji członków Stowarzyszenia Wspólnoty DNM oraz osób pragnących czynnie posługiwać we Wspólnocie DNM, dzielić się swoim ofiarnym sercem.

Opiekun Wspólnoty DNM w Diecezji Warszawsko-Praskiej:

Ks. Prałat Andrzej Kuflikowski – wyznaczony przez Jego Ekscelencję Ks.Bp.Romualda Kamińskiego. Proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu. Do niego należy zgłaszać wszelkie zapytania w sprawach rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” oraz spotkań formacyjnych.

W Sanktuarium św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu animatorzy Wspólnoty prowadzą comiesięczne spotkania formacyjne „Wieczór z Maryją” oraz rekolekcje formacyjne dla niewolników z miłości: „Rekolekcje z Traktatem”, „Rekolekcje FIAT”, „Rekolekcje kontemplacyjne 24 Godziny Służby Miłości” i in.

Od 2019 r. każdego roku odbywają się tutaj rekolekcje „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” z Aktem Ofiarowania na Zwiastowanie NMP - Święto Doskonałego Nabożeństwa do Maryi, święto niewolników Maryi.

Organizacja i animacja rekolekcji:

33 DNI AD IESUM PER MARIAM

– DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ

rekolekcje przygotowujące do złożenia lub odnowienia

AKTU OFIAROWANIA SIEBIE JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

św. Ludwika Maria Grignion de Montfort

wg nauki i metody wyłożonej w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Opiekun duchowy danej edycji rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”:

Ksiądz Proboszcz miejsca, lub wskazany przez niego kapłan posługujący w parafii.

Animatorzy rekolekcji: A. i Z. Kozikowscy

Uczestnicy rekolekcji odprawiają je indywidualnie, w domu, korzystając z otrzymanego Przewodnika ("33 DNI. Przewodnik doskonałego nabożeństwa", Anna Kozikowska, Wyd. Apostolicum, Ząbki 2021) i spotykają się raz w tygodniu w kościele. Najważniejszym elementem każdego wspólnego spotkania jest Msza święta, po której następuje prowadzona przez animatorów modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w duchu Świętej Niewoli Miłości (wspólne ćwiczenie duchowe z danego dnia rekolekcji) oraz konferencja tematyczna (wprowadzenie do kolejnego etapu rekolekcji), w której animatorzy dają świadectwo życia całkowitym oddaniem w niewolę Panu Jezusowi i Maryi oraz przekazują praktyczne wskazówki i swoje doświadczenia. Nie głoszą treści teologicznych wykraczających poza tezy Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwika Marii de Montfort czy innych dzieł tego świętego autora, które znajdują się w skarbcu Kościoła Rzymskokatolickiego.

 

„Rzymscy teologowie, którym powierzono wydawnictwo najpoważniejszego pisma kościelnego Analecta juris pontificii, tak się wyrazili o pismach św. Ludwika Maria de Montfort: «Wrażenie jakie się odbiera z czytania jego dzieł jest zupełnie wyjątkowe. Czuć tam wielkie namaszczenie, jakie napotykamy tylko w pismach dusz, które Pan Bóg obdarza szczególnymi oświeceniami Ducha Świętego». […] «Ludwik Grignion de Montfort, beatyfikowany w 1888 r., otrzymał opatrznościowe posłannictwo ożywienia kultu Maryi, i w tym celu nauczał bardzo skutecznego nabożeństwa. Polega ono na ofiarowaniu Maryi, a przez Nią Jezusowi nas samych, naszej duszy, naszego ciała, wszystkich naszych dóbr duchownych i doczesnych; następnie na usiłowaniu dopełnienia wszystkich spraw naszych przez Nią, wraz z Nią i w Niej, to jest w Jej duchu»” – napisał ojciec Prokop kapucyn w przedmowie do pierwszego tłumaczenia Traktatu (z 1893 r.).

 

Program rekolekcyjny oparty o naukę i metodę św. Ludwika Maria z Traktatu oraz wezwania Matki Bożej z Fatimy do modlitwy, ofiary i pokuty stanowią:

 • ćwiczenia duchowe na 33 dni wg metody św. Ludwika Maria (ks. Fryderyk Faber):

12 dni – wyzbycie się ducha świata

  7 dni – poznanie siebie

  7 dni – poznanie Maryi Dziewicy

  7 dni – poznanie Jezusa Chrystusa

 • nabożeństwa rekolekcyjne:

nabożeństwo pokutne (przebłaganie za grzechy, modlitwa uniżenia przed Bogiem)

nabożeństwo pasyjne (rozważanie Męki Pańskiej wg wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich)

 • przygotowanie do spowiedzi świętej (św. Ludwik Maria zaleca spowiedź generalną)

 • uroczysty Akt Ofiarowania Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 • Nowenna Płomienna

 • Formacja po Akcie Ofiarowania

 

 

Materiały rekolekcyjne i formacyjne

Wszystkie podręczniki formacyjne Wspólnoty DNM posiadają Imprimatur lub Nihil obstat.

Podstawowe materiały rekolekcyjne dla dorosłych i młodzieży to:

 • Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwik M. Grignion de Montfort
  z obszernym dodatkiem dla niewolników Maryi, Anna Kozikowska (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2021), fundament rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”. Imprimatur: Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dn. 09.02.2021 r. nr 311(K)2021

 • 33 DNI. Przewodnik doskonałego nabożeństwa, Anna Kozikowska (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2021). Nihil obstat Ks.prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC. Ząbki 8.09.2021 r.

 • 33 DNI. W ramionach kochającej Mamy, Miłosz Kozikowski (syn animatorów), przewodnik dedykowany młodzieży (Wyd. Apostolicum 2020). Imprimatur: Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dn. 30.11.2020 r. nr 1715(K)2020

 • 33 DNI. Gotowi na sąd Boży, Anna Kozikowska (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020). Nihil obstat Ks. Stanisław Chabiński SAC, cenzor. Ząbki 21.12.2020 r.

 • 33 DNI. Tajemnica Ave Maria, Anna Kozikowska Podręcznik formacyjny dla osób zawierzonych. Nihil obstat Ks. Stanisław Chabiński SAC, cenzor. Ząbki 13.05.2020 r.

 • Ecce Tabernaculum DEI, Anna Kozikowska, podręcznik formacyjny dla duchowych niewolników Maryi odnawiających swoje 33-dniowe rekolekcje (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020). Nihil obstat ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, cenzor Ząbki, 19.01.2023 r.

 • 33 DNI AD IESUM PER MARIAM Treść rekolekcyjnych nabożeństw adoracyjnych (prowadzonych w kościele, przed Najświętszym Sakramentem), Anna Kozikowska. Nihil obstat Ks. Stanisław Chabiński SAC, cenzor. Ząbki 21.12.2020 r.

 

Dzisiaj często wierni substytuują zapewnienie swych rekolekcyjnych potrzeb przez korzystanie z Internetu, a Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM prowadzi ludzi do kościoła, na Msze święte, na adoracje Najświętszego Sakramentu, na nabożeństwa pokutne, do konfesjonału. Daje osobiste świadectwo miłości do Boga i Najświętszej Matki Maryi. Przyprowadza ludzi do kościoła parafialnego, gdzie znajdują życiodajne źródło, wypełniające ich potrzeby. Po rekolekcjach „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” ich uczestnicy zostają przy tym źródle, wierni i ufni swoim kapłanom, zacieśniając więzi wspólnoty parafialnej, podejmując świadome, aktywne w nim zaangażowanie, krzewiąc doskonałe nabożeństwo do Matki Najświętszej prowadzące do gorącego kultu do Eucharystii.

Animatorzy Wspólnoty starają się wypełniać Boże wezwanie i powierzone im zadania, podejmując służbę w Kościele pro bono i całym sercem wspierając kapłanów w ich pracy duszpasterskiej.

W przypadku wszystkich publikacji wydanych drukiem, animatorzy zrezygnowali z otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu praw autorskich czy innych wynagrodzeń od Wydawnictwa Apostolicum. Nie pobierają także wynagrodzenia za prowadzone rekolekcje czy konferencje. Wszystkie koszty związane z krzewieniem duchowego niewolnictwa Maryi w duchu nauczania św. Ludwika Maria Grignion de Montfort, z organizacją i przeprowadzeniem rekolekcji oraz wydaniem materiałów rekolekcyjnych i formacyjnych pokrywane są z ofiar-cegiełek, darowizn, jałmużny.

Jeśli uważasz, że to Dzieło jest warte Twojego wsparcia – złóż ofiarę-cegiełkę.

Darowizna na cele Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi:

Odbiorca: Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi
Nr konta: 22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW – dla przelewów zagranicznych

Tytuł: ofiara-cegiełka na Dzieło Maryi (imię i nazwisko ofiarodawcy)

Bóg zapłać za każde wsparcie Dzieła Maryi!

Logo WDNM.png
bottom of page