top of page
33 www.jpg
Obraz A4 MB Traktat na AKT.jpg

 

PROROCTWO św. Ludwika Maria:

U końca czasów, a – być może – wcześniej niż przypuszczamy,

Bóg wzbudzi ludzi wielkich,

pełnych Ducha Świętego i Ducha Maryi,

przez których ta Najświętsza Władczyni

dokona na świecie wielkich cudów, by zniszczyć grzech

i ponad królestwem zepsutego świata

założyć Królestwo Jezusa Chrystusa, Jej Syna.

Dokonają tego owi ludzie święci

przez doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy,

które tu przedstawiam: Ad Iesum per Mariam

 

– Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

PRAGNIESZ NIEBA?

Wejdź na bezpieczną drogę do świętości prowadzącą

DO JEZUSA...PRZEZ MARYJĘ!

PRAGNIESZ WYPEŁNIĆ FATIMĘ?

Zapraszamy na

doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy:

AD IESUM... PER MARIAM!

REKOLEKCJE

"33 DNI Ad Iesum Per Mariam"

(nieustannie od kwietnia 2016 roku):

 

– Opiekun duchowy rekolekcji (Kapłan posługujący w miejscu, w którym odbywają się rekolekcje)

– Animatorzy: A.i Z. Kozikowscy (założyciele WDNM, inicjatorzy rekolekcji 33-dniowych prowadzonych w parafiach) 

– Bogactwo doświadczeń z przeprowadzonych ponad 100 edycji rekolekcji w parafiach w Polsce oraz dla Polonii

– Msze św. - w czasie rekolekcji uczestnicy korzystają z owoców odprawianych w ich intencji Mszy św. 

– Modlitwa z postem - każdego dnia rekolekcji uczestnicy są objęci modlitwą z postem, którą podejmują DNM

* KONFERENCJA WPROWADZAJĄCA
* NOWENNA PŁOMIENNA
* 33 DNI ĆWICZEŃ DUCHOWYCH wg nauki i metody św. Ludwika Maria de Montfort

* KONFERENCJE-NAUKI św. Ludwika Maria de Montfort

* ŚWIADECTWA DNM-NAUKI w PRAKTYCE

* WSPÓLNE ĆWICZENIA DUCHOWE (raz w tygodniu)

* NABOŻEŃSTWA POKUTNE  

* PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI (generalnej dla chętnych)

* UROCZYSTE ZŁOŻENIE AKTU OFIAROWANIA św. Ludwika Maria de Montfort

* FORMACJA duchowych NIEWOLNIKÓW MARYI

Przykładowy harmonogram Przygotowań Parafialnych:

kalendarium.jpg

PROGRAM REKOLEKCJI

"33 DNI Ad Iesum Per Mariam"

to pełna nauka,

to słynna metoda,

to konkretne praktyki

     św. Ludwika Maria Grignion de Montfort:

* „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

źródło wiedzy na temat duchowej Świętej Niewoli Miłości (Imprimatur)
– św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 

 

to unikatowe przygotowania w skali kraju i świata

to dzielenie się praktyczną wiedzą:

* Konferencje Ani

to opracowanie własne treści nabożeństw 

to prowadzenie modlitwy w duchu św. Ludwika Marii

to nabożeństwa w klimacie "niewoli z miłości"

to głębokie rozmodlenie serca, rozkochanie go w Bogu

to modlitwa z wiernymi przed Najświętszym Sakramentem:

* Adoracje rekolekcyjne

to bogactwo różnorodnych doświadczeń,

to świadectwo życia w duchu niewoli z miłości,

to czerpanie z doświadczenia przygotowań prowadzonych w parafiach (ponad 100 edycji),

tczerpanie ze studiów nad życiem i duchowością św.Ludwika Maria:

PRZYGOTOWANIE DLA OSÓB DOROSŁYCH:
„33 DNI Przewodnik doskonałego nabożeństwa”

prowadzi krok po kroku, udziela praktycznych wskazówek,

zawiera ćwiczenia duchowe na każdy z 33 dni. (Imprimatur)
– Anna Kozikowska

(Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM)
 

PRZYGOTOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH (10-17 lat):
* Przewodnik „W ramionach kochającej Mamy”

prowadzi krok po kroku, udziela praktycznych wskazówek,

zawiera ćwiczenia duchowe na każdy z 33 dni. (Imprimatur)
– Miłosz Kozikowski

(Drużyna Maryi)
 

PRZYGOTOWANIE DLA MŁODSZYCH DZIECI:
* „Szaleniec Ewangelii”

komiks o św.Ludwiku Maria z dodatkiem kreatywnym

– Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM
 

to unikatowe Nabożeństwa pokutne:

* "Przebłaganie za grzechy" (opracowanie własne A.i Z. Kozikowscy)

* "Droga krzyżowa niewolników z miłości" (A.i Z. Kozikowscy)

to głębsze zrozumienie tego, co najważniejsze

to przyjęcie sercem prawdy i przepracowanie jej

to przygotowanie do spowiedzi generalnej:

 

* "Gotowi na sąd Boży" (opracowanie własne A.i Z. Kozikowscy)

to bycie objętym każdego dnia rekolekcji modlitwą z postem (WDNM)

to odkrycie tajemnicy Maryi

to odkrycie radości bycia z innymi

to pragnienie służby Bogu i braciom 

oraz... to wszystko, co jest osobistym doświadczeniem

Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi (WDNM)  

To wszystko stanowi autorski program rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”
* Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję”

wg doktryny i metody św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

z wykorzystaniem i zastosowaniem praktyk w duchu Świętej Niewoli z miłości

– szczegóły >>>
 

Rekolekcje „33 dni AD IESUM PER MARIAM” NIE SĄ rekolekcjami internetowymi!

Regulamin Rekolekcji oraz klauzula informacyjna: <<< Regulamin >>>

33.jpg

MIEJSCE REKOLEKCJI

Wskazane miejsce święte (kościół/sanktuarium/kaplica), gdzie Animatorzy WDNM są zaproszeni do poprowadzenia 33-dniowego Programu Przygotowań do Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi w Świętą Niewolę Miłości przez ręce Maryi czyli Całkowitego Oddania wg nauki i metody św. Ludwika Maria Grignion de Montfort

– Wspólne nabożeństwa odbywają się w kościele w wyznaczone dni, w pozostałe dni rekolekcji uczestnicy rekolekcji podejmują ćwiczenia duchowe w domu. Uczestnikami rekolekcji są osoby, które zapiszą się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz złożą ofiarę-cegiełkę na Dzieło Maryi.
– Poniżej: miejsca najbliższych edycji rekolekcji oraz linki do formularzy zgłoszeniowych; lista kolejnych zaplanowanych edycji oraz tych, które już się odbyły.

 

TRYB REKOLEKCJI

* Uczestnik stacjonarny – bierze udział we wspólnych nabożeństwach (Msza św.+adoracja Najświętszego Sakramentu z ćwiczeniem duchowym + konferencja rekolekcyjna; nabożeństwa pokutne) w kościele. Harmonogram wspólnych spotkań uczestnik otrzymuje wraz z potwierdzeniem udziału.
W pozostałe dni przygotowuje się sam w
domu.


* Uczestnik w łączności duchowej – uczestniczy we Mszy św. w miejscu swojego pobytu, przygotowuje się sam w domu przez 33 dni, korzystając z przesłanych mu materiałów rekolekcyjnych oraz praktycznych wskazań prowadzących rekolekcje.
 

Program rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” wymaga uczestnictwa we Mszy św. w kościele/kaplicy (w miejscu prowadzenia danej edycji rekolekcji lub w miejscu pobytu uczestnika).
 

UWAGA!

Rekolekcje „33 dni AD IESUM PER MARIAM” NIE SĄ rekolekcjami internetowymi! Są przeżywane w kościele! (wspólne spotkania raz w tygodniu, w pozostałe dni odprawiamy je w domu wg otrzymanego podręcznika z ćwiczeniami duchowymi).
Rekolekcje „33 dni AD IESUM PER MARIAM” odbywały się
także w pandemii z uwzględnieniem zasad dotyczących zachowania środków ostrożności oraz w posłuszeństwie wskazaniom Księdza Proboszcza danej parafii. 

 

NOWENNA PŁOMIENNA

Przygotowanie do rekolekcji stanowi Nowenna Płomienna. Trwa 9 dni przed przystąpieniem do 33-dniowych ćwiczeń duchowych, jest elementem rekolekcji „33 dni AD IESUM PER MARIAM” prowadzonych przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Szczegóły przesyłamy uczestnikom rekolekcji. Odprawienie Nowenny Płomiennej nie jest warunkiem rozpoczęcia wspólnych 33-dniowych ćwiczeń duchowych, ale jest pomocne w ich dobrym i owocnym przeżyciu.

 

NABOŻEŃSTWA POKUTNE

Bezpośrednim przygotowaniem do Aktu Ofiarowania winna być modlitwa przebłagania za grzechy w uniżeniu przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie oraz droga krzyżowa wg wizji bł. A. K. Emmerich.

Osoby odprawiające nasze rekolekcje w trybie łączności duchowej zachęcamy, jeśli to tylko możliwe, do przybycia na nabożeństwa pokutne do miejsca prowadzonych przez nas rekolekcji. Szczegółowe informacje przesyłamy mailem uczestnikom rekolekcji.
Fragmenty nabożeństw dostępne są w opracowanych materiałach formacyjnych, m.in. książce „Gotowi na sąd Boży” (A.Kozikowska, Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi), które można zamówić 
<<<tutaj>>>

 

PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI (generalnej)

Przed złożeniem Aktu Ofiarowania uczestnik przygotowuje się do spowiedzi (generalnej, jeśli takiej wcześniej nie odbył). Osoby odprawiające rekolekcje w trybie łączności duchowej mogą skorzystać z opracowanych materiałów formacyjnych, m.in. książki „Gotowi na sąd Boży” (A.Kozikowska, Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi), które mogą zamówić <<<tutaj>>>

UROCZYSTE ZŁOŻENIE AKTU OFIAROWANIA

UROCZYSTOŚĆ, podczas której na Mszy św. w sposób uroczysty składany jest Akt Ofiarowania św. Ludwika Maria Grignion de Montfort oraz następuje zakończenie rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” jest organizowana przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM.

Biorą w niej udział tylko uczestnicy rekolekcji „33 dni AD IESUM PER MARIAM”. Osoby, które odprawiają 33-dniowe rekolekcje w innych programach (np. internetowo) prosimy o kontakt z ich organizatorami.
 

Osoby, które decydują się na internetowe odprawienie rekolekcji, zachęcamy do lektury Przewodnika „33 DNI Przewodnik doskonałego nabożeństwa”, gdzie zamieszczone są wskazania praktyczne np. jak złożyć swój osobisty akt zawierzenia w sposób indywidualny i na co należy zwrócić uwagę w swoich przygotowaniach do aktu. Przewodnik ten można zamówić <<<tutaj>>>

NAJBLIŻSZA EDYCJA:

Przejdź na stronę:

https://www.niewolnicymaryi.com/next33

PLANOWANE KOLEJNE EDYCJE:

Przejdź na stronę:

https://www.niewolnicymaryi.com/planowane33

TRWAJĄCE oraz ZAKOŃCZONE EDYCJE:

Przejdź na stronę:

https://www.niewolnicymaryi.com/zakonczone33

bottom of page