top of page

STOWARZYSZENIE DNM

W związku z coraz liczniejszym działaniami naszej Wspólnoty, zostało założone Stowarzyszenie DNM, które ma za zadanie być   prawnym i materialnym zapleczem naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM.

A być może ogólnie wspólnot, bo jednym z celów stowarzyszenia jest pomoc przy zakładaniu innych wspólnot. Nasze  stowarzyszenie zostało wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod    numerem 500.

Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem   krzewienia duchowego niewolnictwa Maryi w duchu nauczania św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.


    Cel ten jest realizowany m.in. przez:

1. Organizowanie rekolekcji, kursów, konferencji;
2. Organizowanie wydarzeń i spotkań modlitewnych;
3. Organizowanie spotkań promujących duchowe niewolnictwo Maryi;
4. Dystrybucja materiałów rekolekcyjnych i materiałów związanych z celami Stowarzyszenia;
5. Rozpowszechnianie wydawnictw i materiałów formacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych związanych z celami 
    Stowarzyszenia;
6. Zakładanie, budowanie i prowadzenie wspólnot i grup modlitewnych;
7. Wolontariat.

Osoby, które są chętne materialnie wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia (czyli wszystkich dzieł przez nas realizowanych), mogą to zrobić wpłacając ofiarę na konto:

Stowarzyszenie DNM
22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
Tytuł przelewu: “Darowizna na cele statutowe”

           Dziękujemy za wsparcie dzieła Maryi!

bottom of page