top of page
BANER - 24 GODZINY MĘKI.png

Ave Maria! 

 

Jednym z kilku kierunków FORMACJI duchowych niewolników Maryi, które wskazuje nam nasza duchowa Mama i Wychowawczyni, jest kontemplowanie MIŁOŚCI i postaw naszego Zbawiciela w Godzinach Jego Męki. 

"24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI" to 24 dni, 24 osobiste spotkania z Panem Jezusem, trwanie w Jego Obecności. 

Tu nie chodzi o odmawianie modlitw. Chodzi tu o towarzyszenie Panu Jezusowi z całą miłością, na jaką nas stać. 

 

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. 

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 

Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. (J 15, 5-6)

 

Usycham, gdy idę za Panem z daleka. 

Gdy jestem blisko, przynoszę owoc obfity. 

 

Czy pozwolisz zaprosić się do Szkoły swego Mistrza i Jego Bolesnej Matki? 

 

 

 

Zapraszamy na rekolekcje kontemplacyjne
Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi

„24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI”

Informacje praktyczne znajdują się poniżej
(pod zamieszczonymi świadectwami)

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ – wypełnij >>>FORMULARZ<<< 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
Czekamy na Was!

Dzielimy się z Wami świadectwem Angeliki - członka naszej Wspólnoty,

dotyczącym rozważania 24 Godzin Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa w Zegarze Męki Pańskiej

sformułowanym w postaci listu do naszej duchowej Mamy, Maryi:

 

 

*  *  * 

Najświętsza Mamo,

Rozważałam Godziny Męki Twojego Syna Najdroższego, tak jak mi poleciłaś. 

Widziałam w nich drogiego Jezusa, który wśród największych tortur… obmyślał, co jeszcze mógłby dać człowiekowi, aby go zdobyć. 

Widziałam Go, gdy w więzieniu, zamiast zajmować się własnym cierpieniem... z nieopisaną miłością myślał o uwielbieniu Ojca, aby oddać Mu chwałę, którą my powinniśmy Mu oddać. 

Widziałam, że nie cofnął się przed niczym, by uratować i oczyścić dusze, pozwalając na wrzucenie Go do cuchnącej wody potoku Cedron, obrazującej poniżający stan dusz w grzechu. 

Słyszałam Jego Serce, które uderzało bardzo mocno, wywołując duszności z powodu goryczy odczuwanej na myśl, że choćby jedna dusza miałaby zostać potępiona. 

Słyszałam błaganie Zbawiciela, pełne łez, skierowane do Judasza: „Synu Mój, Powiedz Mi, czego chcesz? Czego żądasz? Oddam ci wszystko, abyś tylko nie poszedł na zatracenie. Och, oszczędź tej boleści Mnie, twojemu Bogu!”.

 

Przyglądałam się temu Najpiękniejszemu Sercu, które jest tak oderwane od Siebie, że nieporównywalnie większym cierpieniem było dla Niego widzieć zgubę choćby jednej, najdroższej dla Niego duszy, niż cierpieć największe własne męki i dlatego te męki stały się dla Najświętszego Serca Jezusa radością, ponieważ widział w nich drogę do uratowania dusz. 

Widziałam jak Jezus Chrystus pozwolił zestawić się z Barabaszem i zezwolił, by złoczyńca był wybrany nad Niego, by dać mi siłę wybierania Tego, Który Jest Miłością, przedkładając Go nad marne przyjemności i rozrywki, które chcą mnie do siebie przywiązać, bym nie była wolna i by odwrócić moją uwagę od Tego, który jest jedyną prawdziwą radością. 

 

Słyszałam uderzenia Serca Jezusa, które niecierpliwie wyglądało już krzyża, by otworzyć Niebo swoim dzieciom.

Widziałam jak nasz Zbawiciel szybkim i pewnym krokiem podszedł do krzyża i z zadowoleniem przyjął go na swoje ramiona.

 

Twój Syn, Maryjo, z Krzyża dawał mi swoje lekcje: „Moja córko, Ja nie zajmowałem się tym, co Mnie bolało, tylko tym, co było celem Mojej Męki.”

 

Dziwiłam się, gdy uczył mnie, że na krzyżu można znaleźć odpoczynek, jeśli pełni się Wolę Bożą i że inaczej postępują ludzie, uciekając od krzyża i działania, myśląc, że w ten sposób znajdą spokój, a ostatecznie są jeszcze bardziej umęczone. 

 

Obserwowałam siłę Miłości Bożej, gdy Pan Jezus prawie umierał z boleści, a wtedy Miłość dawała Mu nowe życie. 

O Maryjo! Cóż to za Miłość niepojęta i bezgraniczna, którą kocha nas nasz Bóg!

Długo rozważałam Godziny Męki Twojego Syna, które mi dałaś, i Twój Syn przekonał mnie już całkowicie, jak bardzo jest GODZIEN miłości i czci. 

W Jego 24 Godzinach Miłości dał mi dziesiątki powodów do tego, by w odpowiedzi kochać Go miłością całego mojego serca. 

 

Domagał i domaga się mojej obecności przy Nim w Zegarze Męki, pytając: „Córko Moja, jesteś tutaj?” (Godzina V). 

Uczy mnie zwracać uwagę na intencję, z którą cokolwiek wykonuję: „Córko Moja, po co przychodzisz?” i ciągle chce słyszeć moje: „Przychodzę, Jezu, aby Ciebie kochać.” (Godzina VIII)

 

Niestety… bez Twojej pomocy, Niepokalana Mamo, nic nie mogę, jestem tylko prochem i popiołem. Bez łaski Bożej nie ma we mnie nic dobrego. 

Ty zaś jesteś można u Boga, Ciebie Bóg uczynił rozdawczynią łask, Ty jesteś Pełna Łaski, a przy tym najszczodrobliwsza i najwdzięczniejsza – ach, blagam, znajdź dla mojej biednej duszy łaskę kochania mojego Jezusa dzisiaj i każdego dnia nieustannym aktem miłości, czyniąc wszystko, po najdrobniejszą rzecz, z jak największą miłością i na jak największą Jego chwałę. 

Musisz mi pomóc, inaczej Twój Syn nie będzie kochany tak, jak na to zasługuje! 

Masz z pewnością wiele łask, które się marnują, ponieważ nikt o nie nie prosi albo dusze nie chcą ich przyjąć.

A ja proszę Cię, daj mi wybrane przez Siebie łaski, byleby tylko Twój Syn był kochany przeze mnie i przez wszystkich nie mniej, niż na to zasługuje!

 

Weź moje ciało i duszę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne. Weź wszystko, co Ci oddaję; uczyń Twoim także i to, czego bezpośrednio oddać Ci nie potrafię (gdyż i z tym sobie we mnie poradzisz, Panno można) i przeznacz to wszystko bez wyjątku na największą chwałę Swego najgodniejszego Syna, by wynagrodzić Mu za bluźnierstwa i upokorzenia, które z Miłości do nas poniósł w czasie swej Męki z powodu naszych grzechów i braku naszej miłości. 

Niech Twój Duch opanuje mnie całkowicie. Wyrzekam się siebie. Niech Twój Duch stanie się moim własnym. 

 

Kiedyś… wiedziałam, że Bóg jest Miłością. 

Teraz, rozważając stale 24 Godziny Męki naszego Pana, TAK BARDZO WIEM, ŻE BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!!!

TERAZ… MAM TYLE POWODÓW, BY GO KOCHAĆ I BY KAŻDĄ NAJMNIEJSZĄ CZYNNOŚĆ WYKONYWAĆ Z JAK NAJWIĘKSZĄ MIŁOŚCIĄ.

 

Twoja najmniejsza córka, DNM, Angelika 

 

 

* * * 

Maryja zaprasza Cię

do rozważania wraz z Nią 24 Godzin Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa 

(wg. Sł. B. Luizy Piccarrety)

 

 

 

 

Zapisy pod poniższym linkiem: 

24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI
– 24-dniowe rekolekcje kontemplacyjne WDNM


Z Maryją spraw radość Panu Jezusowi! 

Więcej informacji znajdziesz poniżej:

Informacje praktyczne:

Do udziału w rekolekcjach kontemplacyjnych zapraszamy duchowych niewolników Maryi, jak i innych chętnych wiernych.

 

Każdy uczestnik rekolekcji będzie razem z Jezusem wynagradzał Bogu Ojcu przez codzienne rozważanie jednej z 24 Godzin Męki naszego Pana. Modlitwa ta będzie polegała na ofiarowywaniu cierpień, które Jezus chętnie przyjął i ofiarował za nas, Jego słów, Jego intencji…

 

Dwadzieścia cztery osoby, z których każda będzie rozważała jedną Godzinę utworzą tzw. Zegar Męki Pańskiej. W ten sposób będziemy rozważać wszystkie Godziny Męki Pana Jezusa przez całą dobę. Im więcej osób się zgłosi, tym więcej będzie żywych Zegarów.

 

Każdy z nas ofiaruje na rozważanie codziennie 1 całą godzinę (60 minut). Zegar każdego z nas będzie się przesuwał codziennie o 1 godzinę, tak, aby być z Jezusem o każdej porze w dzień i w nocy.

 

Każdy z nas rozpoczyna rozważanie od innej, przydzielonej mu Godziny i będzie rozważał ją w danym dniu w porze odpowiadającej tej Godzinie Męki, a kolejnego dnia przejdzie do następnej Godziny.

 

Przykład: jeśli rozpoczynam od XII Godziny Męki (4.00-5.00) – „Jezus na łasce żołnierzy” to jestem z Panem w jedności czasu – tzn. to, czego Pan Jezus doświadczał dokładnie o tej godzinie, rozważam między godz. 4.00 a 5.00. Kolejnego dnia rozważam od godz. 5.00 do godz. 6.00 XIII Godzinę Męki – „Jezus w więzieniu”.

 

Będzie to wymagało od nas wysiłku, żeby czasem wstać w nocy lub podporządkować Zegarowi Męki Pańskiej nasze czynności w ciągu dnia, tak abyśmy mogli towarzyszyć Panu o danej porze.
Wysiłek odprawiania godzin o danej porze ofiarujmy w duchu pokuty, na znak postawienia Pana Jezusa na pierwszym miejscu, jako wynagrodzenie za przedkładanie nad Niego rzeczy małych i błahych (tego świata).

 

W przypadku osób pracujących, gdy rozważanie przypada w trakcie godzin pracy, wtedy rozważanie swojej Godziny należy podjąć przed pracą, a w trakcie tej właściwej godziny (w pracy) kierować do Boga krótkie akty strzeliste pełne miłości.

 

Towarzyszymy Panu w modlitwie na kolanach (kto może), w postawie pokutnej. Jeżeli jest to dla nas duży wysiłek, mówmy: “Jezu, to dla Ciebie, z ochotą ofiaruję Ci to klęczenie”. Gdyby jednak postawa klęcząca zupełnie odwracała naszą uwagę od rozważań, to na krótki czas ją zmieńmy, ponownie wracając do niej za jakiś czas. Pamiętajmy, że będą przychodzić pokusy do zbyt łatwego zwalniania się z podejmowanego trudu – odrzucajmy je. Widząc nasze starania, Pan z pewnością udzieli nam potrzebnej łaski.

 

Odprawiamy Godziny Męki Pańskiej, mając przed sobą Krzyż z pasyjką lub obraz z wizerunkiem Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, Bolesnego Oblicza Naszego Pana.

 

Rozważanie Godziny Męki poprzedza krótka modlitwa Przygotowanie do każdej Godziny, a wieńczy Dziękczynienie po każdej Godzinie. Drogą mailową przesyłamy rozważania, niezbędne do modlitwy, natomiast pełne teksty rozważań oraz praktyki i refleksje znajdują się w podręczniku formacyjnym „33 DNI. 24 Godziny Męki…” (który można zamówić przy okazji zgłoszenia udziału poprzez formularz).

 

Często prośmy Maryję, aby nas uczyła rozważać Mękę Jej Syna. Samo odczytanie godziny trwa stosunkowo krótko (w zależności od godziny), ale starajmy się czytać raczej wolno, od razu zatrzymując się na poszczególnych fragmentach. Przy szybszym czytaniu, spośród 60 minut, pozostaje jeszcze dużo czasu. Wracajmy więc wielokrotnie do tekstu, rozważajmy, kontemplujmy, dziękujmy, całujmy rany Pana. Niech Maryja uczy nas mówić do Niego z miłością. Trwajmy w Jego obecności, będziemy zadziwieni Jego szaleństwem Miłości.

 

Kończymy nasze rozważania razem z Maryją uwielbiając Boga za nieustannie okazywane nam i całemu światu Boże Miłosierdzie. Mailem prześlemy Litanię Uwielbienia Bożego Miłosierdzia, do odmówienia po dziękczynieniu po każdej Godzinie.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ – wypełnij >>>FORMULARZ<<< 

 

Każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały i przydzieloną godzinę rozpoczęcia rozważań.

 

Osoby, które zaznaczyły w formularzu chęć otrzymania pełnego podręcznika formacyjnego „… 24 Godziny…” prosimy o złożenie proponowanej ofiary (35 zł) na wskazane niżej konto. Wpłacona ofiara pozwoli nam przygotować przesyłkę kurierską, którą wyślemy na wskazany w zgłoszeniu adres. Kurier dostarcza przesyłkę następnego dnia, najpóźniej na kolejny dzień. Podajemy dane do przelewu:

 

Odbiorca: Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi
Nr konta: 22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
Tytuł przelewu: OFIARA Rekolekcje kontemplacyjne (imię i nazwisko)

 

Dziękujemy za wsparcie dzieła Maryi.

Wiesz, że dzięki Mojemu miłosierdziu jeden akt doskonałej miłości jest wynagrodzeniem za całe życie? Wiesz, że poraża Mnie jedno wasze pokorne i czułe spojrzenie? Wiesz, że jestem wrażliwy na każdy krzyk serca?… Niekiedy jestem tuż, blisko, gotowy jeszcze zanim Mnie wezwiecie. Czy pamiętasz takie czy inne niebezpieczeństwo, którego uniknęłaś?… Kiedy myślałaś, że to samo się tak złożyło… Nic nie dzieje się samo przez się: nigdy nie zapominaj o mojej czuwającej, życzliwej Opatrzności. Dziękuj Mi więc za niewidzialne starania. Moja Miłość lubi uprzedzać i czyni wszystko dla waszego dobra.

 

A w godzinie agonii dostrzeż moje niekończące się poszukiwanie dusz!… Jestem jak myśliwy, który mógłby zranić się śmiertelnie, aby łatwiej przyciągnąć zdobycz, której pragnie. Jestem Człowiekiem, co zaraził się trądem od trędowatego, którego miłuje. Wszystko wycierpiałem, bowiem wszystkiego zaznałem. Za wszystko odpokutowałem, Ja, Czysty, przez Moją Krew, która spadała kroplami. Niech więc nikt się nie lęka, lecz niech wszyscy przychodzą do Mnie: największy grzesznik dozna szczęścia przytulenia do Mego szeroko otwartego Serca. Ale niech przyjdzie bez obawy, to łatwe: będzie myślał bardziej o Mnie niż o sobie… To będzie jego droga pokoju. Idź szukać Mi grzeszników przez twoją modlitwę, idź szukać ich dla Mnie! (Słowa Pana Jezusa skierowane do każdego z nas, poprzez wybraną duszę IMPRIMATUR: Wikariusz Generalny: Ks. bp K.Romaniuk)

 

Błogosławiony Jezus ma tak wielkie upodobanie w rozważaniu tych Godzin, że pragnąłby, aby choć jeden ich egzemplarz trafił do każdego miasta czy wioski, by Godziny były tam odprawiane. Wówczas odczuwałby te wszystkie akty wynagradzające tak jakbyśmy odtwarzali Jego własny głos i Jego własne modlitwy, jakie zanosił do Ojca przez dwadzieścia cztery godziny Swojej bolesnej Męki. I wydaje mi się, że Jezus dał mi do zrozumienia, że gdyby tak było za sprawą pewnych dusz w każdym kraju, czy miejscowości, to sprawiedliwość Boża zostałaby choć w części udobruchana i choć częściowo powstrzymane i złagodzone Jej bicze w tym smutnym czasie rzezi i rozlewu krwi" – pisze Luiza Piccarreta.

Obecny czas, w którym świat jest dotknięty pandemią, powinien być okresem podejmowania pokuty przez wszystkich i za wszystkich. Tworząc wiele żywych Zegarów Męki Pańskiej będziemy wynagradzać Bogu za grzechy swoje i ludzi na całym świecie, zwłaszcza tych, którzy nie chcą znać Boga, a teraz są szczególnie wezwani do pokuty i podjęcia drogi nawrócenia do Boga. Maryja prosi nas o modlitwy w intencji nawrócenia grzeszników, gdyż oni sami nie mają ani siły, ani duchowej mocy, aby się samemu podnieść.

 

Będziemy przepraszali za wszystkie rodzaje grzechów naszych i innych ludzi i starali się naprawiać szkody wyrządzone przez grzech. Ponieważ sami nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak, jak Pan Bóg na to zasługuje, możemy ofiarować Bogu Ojcu to, co Jezus za nas wycierpiał i przekazał nam jako dar. Pan Jezus, poprzez Luizę, kieruje do każdego z nas tę zachętę:

Córko Moja, nie będę uważał tych Godzin jako coś pochodzącego od was, ale jako coś, co Ja sam uczyniłem. Dam wam te same zasługi, jak gdybym to Ja sam cierpiał Mękę i tym sposobem pozwolę wam uzyskać te same owoce, zgodnie z dyspozycją duszy. Te Godziny są porządkiem Wszechświata oraz utrzymują Niebo i ziemię w harmonii i powstrzymują Mnie przed całkowitym zniszczeniem świata.

 

Córko Moja, za każdym razem, gdy dusza rozmyśla nad Moją Męką, gdy wspomina, co przecierpiałem lub Mi współczuje, otrzymuje na nowo dar zasług Mojego cierpienia. Moja Krew tryska, aby ją zalać, a Moje rany pospieszają, aby ją wyleczyć, jeśli jest pokryta ranami albo ją upiększyć.

 

Mimo całego dobra Mojej Męki, widać dusze słabe, ślepe, głuche, nieme, chrome, żywe trupy, które budzą wstręt. Dlaczego? Ponieważ Moja Męka poszła w zapomnienie. Wszelkie środki zaradcze niezbędne ludziom znajdują się w Moim Życiu i w Mojej Męce, ale stworzenia gardzą lekarstwem i nie troszczą się o środki. Widać więc, że mimo całego Odkupienia, stan człowieka pogarsza się, jakby był dotknięty nieuleczalną gruźlicą.

 

Przez kontakt z duszami, które rozważają te Godziny Mojej Męki, czuję jak są Mi wyciągane gwoździe, łamane ciernie, gojone rany i zmywane oplucia. Czuję jak zło, które czynią Mi inni, wymieniane jest na dobro.

Do tej modlitwy zachęca nas także sama Najświętsza Maryja Panna:

Modlitwa najskuteczniejsza dla Serca Mojego Syna, która łagodzi Go najbardziej, to taka, kiedy stworzenie przyoblecze się w to, co On sam uczynił i przecierpiał, oddając to wszystko stworzeniu jako prezent. Dlatego też, Moje dziecko, włóż na swoją głowę koronę cierniową Jezusa. Przebij swe ręce i stopy Jego gwoździami i jako drugi Chrystus stań wobec Boskiego Majestatu. To niezwykłe widowisko wzruszy Go tak, że nie będzie wiedział, jak odmówić czegokolwiek duszy ubranej w Jego własny strój. Och, jakże mało stworzenia wiedzą, jak używać darów, które im dał Mój Syn! Takie były Moje modlitwy, jakimi modliłam się na ziemi i jakimi modlę w Niebie.” Ufamy, że razem wielokrotnie wypełnimy wszystkie dwadzieścia cztery Godziny, ku radości naszego Pana, z wielkim pożytkiem dla wszystkich rozważających i dla dobra całego Kościoła Świętego

 

Obietnice Pana Jezusa dla rozważających Godziny Jego Męki: Wierzę, że gdy będzie je rozważał grzesznik, to się nawróci; jeśli ktoś niedoskonały, to stanie się doskonały; jeśli święty, to będzie bardziej święty; kto jest kuszony, ten pokona pokusy; kto cierpi, ten znajdzie w godzinach siłę, lekarstwo, pocieszenie; a jeśli dusza jest słaba i uboga, to znajdzie pokarm duchowy i zwierciadło, w którym będzie się przeglądała, aby stać się piękniejszą i upodobnić się do Jezusa, naszego wzoru. (Luiza Piccarreta)

Ufamy, że razem wielokrotnie wypełnimy wszystkie dwadzieścia cztery Godziny, ku radości naszego Pana, z wielkim pożytkiem dla wszystkich rozważających i dla dobra całego Kościoła Świętego.

 

Z Panem Bogiem i Niepokalaną!

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi

AD IESUM PER MARIAM

Jak powstało to Dzieło?

Nasza Najświętsza Mama przygotowała je wspaniale, a nam pomogła rozpoznać to Boże natchnienie i pójść za nim. Ona wiedziała co nadchodzi, a my daliśmy się Jej poprowadzić. Pierwsza edycja Zegara Męki Pańskiej rozpoczęła się wraz z ogłoszeniem pandemii, tj. 18 marca – 10 kwietnia 2020 r.  Wzięło w niej udział 888 osób wypełniając 37 Zegarów co do ostatniej Godziny! Od tej pory rozważanie Męki Pańskiej w tej formie modlitewnej trwa nieustannie (spis wszystkich edycji na dole strony) jednocząc wiele serc, które pragną towarzyszyć Panu Jezusowi swoją miłością i ją rozpalać. Są osoby, które zostały przez Pana Jezusa powołane do stałych Zegarów Męki Pańskiej. 

 

Pierwsze zaproszenie brzmiało:

Zapraszamy w tym szczególnym czasie, który daje nam Pan Bóg do wspólnego rozważania Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa wg Sługi Bożej Luizy Piccarrety. Rekolekcje odprawiamy indywidualnie w naszych domach, będąc jednocześnie złączeni duchowo we wspólnocie osób współtworzących Zegary Męki Pańskiej (informacje praktyczne poniżej).

 

Razem, chcemy przez 24 dni przepraszać Pana Boga za swoje grzechy i zło popełniane przez wszystkich ludzi na całym świecie.

 

Chcemy ofiarować te rekolekcje kontemplacyjne w intencji całego Kościoła Świętego i prosić naszego Boga przez Niepokalane Serce Maryi za wszystkich kapłanów o żar miłości do Jezusa i Maryi, o zachowanie świętej wiary, o wierność powołaniu, o odwagę w służbie miłości … o świętość.

W okresie trwania rekolekcji kontemplacyjnych „24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI” są odprawiane Msze św. w intencji wszystkich uczestników tych rekolekcji.

Kochajmy Jezusa …

Jezus prosi jedynie o to, byśmy Go kochali.
On prosi nas o to z niepokojem spragnionego, który jęcząc czeka na kroplę wody; z pragnieniem zgłodniałego, który wyciąga rękę, aby otrzymać kawałek chleba; z ż
arliwością zakochanego, który pragnie miłości kochanej osoby.

 

Nasza miłość jest dla Jego Serca balsamem. Łagodzi ona gorycz spowodowaną odczuciem tak małej miłości w obecnych czasach, ponieważ serca ludzi stały się lodowate, zimne, zamknięte z powodu egoizmu i oschłości.

 

Kochajmy Jezusa otoczonego tak wielkim chłodem i powszechną obojętnością. Podejmijmy nasze wspólne rekolekcje kontemplacyjne, które będą szczególną posługą – służbą miłości do Niego. Dotknijmy czule Jego twarzy, tak często zniekształcanej. Opatrzmy Jego głowę przeszytą wielkimi cierniami. Ucałujmy Jego wargi, by zakosztować goryczy Jego kielicha. Wylejmy balsam na Jego ciało pokryte potem i krwią.

 

Wynagradzajmy naszą obecnością niezliczone i powtarzające się formy opuszczenia. Oddajmy Mu nasze życie w pełnym miłości wynagrodzeniu za trwające nadal zdrady.

 

Wejdźmy z Jezusem do Getsemani i przeżyjmy z Nim bolesne godziny Jego wewnętrznej agonii.

 

Jego Boską miłością, pełną nieskończonej delikatności, kochajmy Jego braci, którzy są też naszymi braćmi. Uczmy się od Jezusa, który jest łagodny i pokornego Serca. Uczmy się od Jezusa miłości. Przepaszmy się i my płótnem, aby oddać się służbie bliźniemu – służbie miłości do wszystkich.

 

Pozwólmy samemu Jezusowi kochać w nas. Dawajmy biednym Jego bogactwo, a bogatym – Jego ubóstwo; dobrze się czującym – Jego słabość, a chorym – Jego siłę; grzesznikom – Jego zbawienie, umierającym – Jego Raj; głodnym – Jego Ciało, a spragnionym – Jego Krew; słabym – Jego wsparcie, małym – Jego obronę; wszystkim – Jego Boską pieszczotę.

Nauczmy się od Jezusa kochać… 

 

Wejdźmy do Getsemani Jego Boskiej miłości i prośmy Jezusa o to, byśmy już nigdy stamtąd nie wychodzili.

 

Wejdźmy z Nim na Kalwarię, aby przeżyć bolesne godziny męki i śmierci Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Z jak wielkim trudem przemierza On drogę na Golgotę, niosąc na zranionych ramionach ciężar Swego Krzyża.

 

Jakże odległe są głosy Jego tryumfu: «Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie». Oto włócznie rzymskich żołnierzy – zamiast gałązek palmowych i oliwnych; zgiełk i owacje tłumu – zastąpione okrzykami i zniewagami oprawców; w miejsce radosnego śpiewu dzieci – płacz wiernych niewiast. Jego dostojny i królewski wjazd zamienił się w powolne kroczenie z Krzyżem ciążącym na Jego ramionach.

 

Nie ma tu tłumów nakarmionych przez Jezusa Jego chlebem, uzdrowionych przez Niego chorych, grzeszników sprowadzonych na dobrą drogę, apostołów wybranych na Jego świadków. Jest tam jednak Jego Matka, a u Jej boku – Jan, umiłowany uczeń, reprezentujący nas wszystkich.

 

Ucałujmy razem z Matką Najświętszą Jego rany. Zbierzmy Jego krew. Zamknijmy Jego głębokie rany. Sprawmy, że odżyją Jego włosy skąpane we krwi. Otrzyjmy Jego twarz z plwocin i uderzeń. Obmyjmy Jego umęczone i znieważone Ciało. Wypijmy krew i wodę wypływającą z Jego przeszytego Serca. Wciąż przeżywajmy w duszy Jego bolesną mękę.

 

Matka Boża mówi do kapłanów, swoich umiłowanych synów, i do nas wszystkich poprzez o. Gobbiego

(Rubbio /Vicenza/, 10.04.1993, Wielka Sobota) :

 

„Jego bolesna męka odnawia się w tych ostatnich czasach, w których przyszła na was wszystkich wielka próba.

 

Jego bolesna męka odnawia się dla Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Również Kościół jest wezwany do wejścia do Getsemani swej agonii. On również doświadcza pocałunku zdrady, zaparcia się i opuszczenia przez swoich. On także musi zakosztować całej goryczy swego kielicha. On również jest atakowany, biczowany, koronowany cierniem. On też jest skazywany i krytykowany przez wielu. Jest krzyżowany i składany w ofierze, aby wypełnił się plan Ojca Niebieskiego.

 

Jego bolesna męka odnawia się dla was, Moi najmilsi synowie. Dlatego od tak dawna prosiłam was o wejście – przez wasze poświęcenie się – do Getsemani Mego Niepokalanego Serca. Zróbcie to, aby przygotować się do waszej kapłańskiej ofiary i otrzymać siłę wstępowania bez lęku na Kalwarię waszego męczeństwa, u boku waszej Bolejącej Matki. Zrodziłam was pod Krzyżem, na którym został zabity Mój Syn Jezus.

 

Nadszedł obecnie czas waszej bolesnej męki! Wy również będziecie prześladowani i bici, odrzucani i skazywani, więzieni i zabijani.

 

Nie pozwalajcie się jednak owładnąć obawie lub lękowi. Jestem tak blisko was, jak byłam pod Krzyżem. Jestem przy was w godzinach bolesnej męki, odnawiającej się dla was, Moi najmilsi. Także dziś – właśnie pod waszym krzyżem – wypełniam Moje zadanie Matki nowych czasów, rodzących się z waszego bolesnego cierpienia.”

 

Wasze świadectwa

Dziękujemy Dobremu Bogu za cały ogrom łask, których nam stale udziela w tym Dziele przez Matkę Miłosierdzia, a Wam drodzy dziękujemy całym sercem za wspólną Służbę Miłości i każde Wasze świadectwo.

 

To króciutkie:

ŚWIADECTWO Lidii (DNM):
„Dziękuję za propozycje wspólnego rozważania, zrobiłam milowy krok w wierze dzięki Waszej inicjatywie. Szczęść Boże na każde tchnienie.„

 

i to nieco dłuższe: 

ŚWIADECTWO Agaty (DNM):

Szczęść Boże,

chciałabym się podzielić z Wami moim świadectwem modlitwy Godzinami Męki Pana Jezusa. Zaproszenie do udziału w modlitwie przyjęłam spontanicznie. Później przyszła myśl czy aby na pewno podołam temu zobowiązaniu. Miałam jednak w pamięci słowa ks. Dominika Chmielewskiego, który mówił, że jeśli chcemy coś zmienić w swoim życiu duchowym to warto spróbować innego sposobu modlitwy niż dotychczas. Miałam także poczucie, że moje oddanie Jezusowi przez Maryję nie było pełne. Chciałam poza tym jako już niewolnik z miłości „zrobić coś” właśnie z miłości nie szukając w tym siebie ale Boga samego. Modlitwa Godzinami Męki Pana Jezusa okazała się czymś, czego akurat w tym czasie bardzo potrzebowałam.

Tego czego doświadczyłam podczas modlitwy Godzinami Męki nie jestem w stanie oddać słowami. Nigdy w życiu nie czułam takiej bliskości Jezusa jak właśnie podczas tej modlitwy. Współczułam Mu, cierpiałam razem z Nim, modliłam się razem z Nim, przepraszałam razem z Nim, płakałam razem z Nim, wielbiłam Boga Ojca razem z Nim, czyniłam zadośćuczynienia razem z Nim, prosiłam o miłosierdzie dla świata razem z Nim…wszystko w zjednoczeniu z Jezusem. Nie sądziłam, że Jezus aż tyle wycierpiał dla naszego odkupienia.

Wcześniej szukałam bliskości Jezusa w modlitwie uwielbienia. Uczestniczyłam w spotkaniach uwielbieniowych z modlitwą o uzdrowienie. Nie twierdzę, że jest to zły sposób modlitwy, ale teraz wiem, że jeśli chcemy podążać za Jezusem i upodobniać się do Niego to musimy wziąć swój krzyż. Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16, 24). Te słowa bardzo pracowały we mnie podczas tych 33 dni.

Modlitwa Godzinami Męki otworzyła moje serce na Wolę Bożą, na to aby być posłusznym we wszystkim Ojcu tak jak Jezus. Dzięki tej modlitwie przyjęłam cierpienie w moim życiu.  Od lat choruję na endometriozę. Moja choroba powoduje, że bardzo cierpię fizycznie. Trudno było mi zaakceptować tę chorobę, pytałam Boga dlaczego to spotkało właśnie mnie. Miałam do Niego żal i pretensje. Teraz przestałam modlić się o uzdrowienie. Dziękuję Bogu za wszystkie cierpienia fizyczne i duchowe a nawet zaczęłam prosić o jeszcze większe cierpienia. Przyjęłam swój codzienny krzyż i wszystkie modlitwy i cierpienia oddaję Maryi, aby Ona nimi zadysponowała jak chce. Modlę się najbardziej za dusze zatwardziałych grzeszników, za dusze które idą na wieczne potępienie, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wiem teraz, że każde cierpienie ma sens ale tylko wtedy gdy złączymy je z cierpieniem Jezusa. To może wydawać się niedorzeczne, ale cieszę się, że mogę cierpieć i rozumiem już słowa Jezusa Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11,30).

Wiem też, że Maryja szuka dusz ofiarnych, które ofiarują swój codzienny krzyż za zbawienie innych. Mam wrażenie, że moje serce „zostało poszerzone”. Najbardziej zdumiewające było dla mnie to, że Maryja zaprowadziła mnie pod sam krzyż, że im bardziej próbowałam skoncentrować się na Niej, to Ona tym bardziej usuwała się w cień. Maryja nigdy nie przesłania Jezusa, ale zawsze wskazuje na swojego Syna i do Niego prowadzi.

Nadal kontynuuję każdego dnia modlitwę Godzinami Męki Jezusa, a także propaguję ją wśród moich znajomych, zwłaszcza tych, którzy cierpią, gdyż modlitwa ta rzeczywiście niesie pocieszenie i jest lekarstwem dla cierpiących. Każdego z nas Jezus zaprasza do wzięcia swojego krzyża. "Krzyż jest zawsze gotów, i ty bądź gotów go przyjąć".

Słowa te wypisane są nad drzwiami celi zakonnej słynnego stygmatyka włoskiego św. Ojca Pio.


Bardzo dziękuję za udostępnienie Godzin Męki Pana Jezusa i za czas spędzony na wspólnej modlitwie.

Z Bogiem i z Maryją

Agata
Niewolnik z miłości

 

i wszystkie pozostałe świadectwa, które przesyłacie do nas, a które pewnie doczekają się jakiejś osobnej publikacji, bo nie sposób ich wszystkich tutaj zamieścić :)

Zegary cały czas "tykają naszą miłością..."

 

77. 15 września – 8 października 2023r.

76. 2 – 25 września 2023r.

75. 15 sierpnia – 7 września 2023r.

74. 22 lipca – 14 sierpnia 2023r.

73. 27 czerwca – 20 lipca 2023r.

72. 16 czerwca – 9 lipca 2023r.
71. 1 – 24 czerwca 2023r.
70. 13 maja – 5 czerwca 2023r.
69. 28 kwietnia – 21 maja 2023r.

68. 16 kwietnia – 9 maja 2023r.
67. 3 – 27 kwietnia 2023r.
66. KAPŁAŃSKI ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJ  14 marca – 6 kwietnia 2023r. 
65. 4 – 27 marca 2023r.
64. 8 lutego – 3 marca 2023r.
63. 15 stycznia – 7 lutego 2023r.
62. 19 grudnia 2022 r. – 11 stycznia 2023r.
61. 25 listopada – 18 grudnia 2022 r.
60. 2 – 25 listopada 2022 r.
59. 14 października – 6 listopada 2022 r.
58. 8 – 31 października 2022 r.
57. 15 września – 8 października 2022r.
56. 15 sierpnia – 7 września 2022r.
55. 24 lipca – 16 sierpnia 2022 r.
54. 1 – 24 lipca 2022 r.
53. 13 czerwca – 6 lipca 2022 r.
52. 1 – 24 czerwca 2022 r.
51. 9 maja – 1 czerwca 2022 r.
50. 14 kwietnia – 8 maja 2022 r.
49.  31 marca – 24 kwietnia 2022 r.
48. KAPŁAŃSKI ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJ 21 marca – 14 kwietnia 2022 r.
47. 21 marca – 14 kwietnia 2022 r.
46. 16 marca – 8 kwietnia 2022 r.
45. 2 – 25 marca 2022 r.
44. 23 lutego – 18 marca 2022 r.
43. 30 stycznia – 22 lutego 2022 r.
42. 6 – 29 stycznia 2022 r.
41. 13 grudnia 2021 r. – 5 stycznia 2022 r.
40. 19 listopada – 12 grudnia 2021 r.
39. 13 października – 5 listopada 2021 r.
38. 8 – 31 października 2021 r.
37. 14 września – 7 października 2021 r.
36. 27 sierpnia – 19 września 2021 r.
35. 3 – 26 sierpnia 2021 r.
34. 10 lipca – 2 sierpnia 2021 r.

33. 16 czerwca – 9 lipca 2021 r.
32. 23 maja – 15 czerwca 2021 r.
31. 29 kwietnia – 22 maja 2021 r.
30. 5 kwietnia – 28 kwietnia 2021 r.
29. 11 marca – 3 kwietnia 2021 r.
28. 26 lutego – 21 marca 2021 r.
27. 17 lutego – 12 marca 2021 r.
26. 24 stycznia – 16 lutego 2021 r.
25. 14 stycznia – 6 lutego 2021 r.
24. 21 grudnia – 13 stycznia 2021 r.
23. 8 – 31 grudnia 2020 r.
22. 26 listopada – 19 grudnia 2020 r.
21. 13 listopada – 6 grudnia 2020 r.
20. 2-25 listopada 2020 r.
19. 20 października – 12 listopada 2020 r.
18. 7-30 października 2020 r.
17. 24 września – 17 października 2020 r.
16. 14-15 września – 7-8 października 2020 r.
15. 31 sierpnia – 23 września 2020 r.
14. 22 sierpnia – 14 września 2020 r.
13. 7 – 30 sierpnia 2020 r.
12. 23 lipca – 15 sierpnia 2020 r.
11. 14 lipca – 6 sierpnia 2020 r. 
10. 30 czerwca – 23 lipca 2020 r.
9. 20 czerwca – 13 lipca 2020 r.
8. 6 – 29 czerwca 2020 r.
7. 27 maja – 19 czerwca 2020 r.
6. 13 maja – 5 czerwca 2020 r.
5. 3 maja – 26 maja 2020 r.
4. 20 kwietnia – 13 maja 2020 r.
3. 9 kwietnia – 3 maja 2020 r.
2. 25 marca – 18 kwietnia 2020 r. 
1. 18 marca – 10 kwietnia 2020 r. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej Służby Miłości!

24godzmekiprzewodnik.png
24 H (w złotej ramce).jpg
bottom of page