top of page
Wooden Frame Window
Hearts

Praktyka Świętej Niewoli Miłości

Modlitwa z Postem

Każdy, kto uczestniczył w 33-dniowych rekolekcjach WDNM "33 DNI AD IESUM PER MARIAM" i zakończył je złożeniem Aktu Ofiarowania siebie Panu Jezusowi przez ręce Maryi, podejmuje się posługi dla Maryi, w ramach drugiej praktyki zewnętrznej Doskonałego Nabożeństwa do NMP

(patrz: Tajemnica Maryi, 62; Traktat o doskonałym nabożeństwie..., 232).

Modlitwa za rekolektantów i prowadzących rekolekcje

Ave Maria!

Drogi Gościu,

zajmując się organizacją 33-dniowych rekolekcji Doskonałego Nabożeństwa do NMP – Świętej Niewoli Miłości – zakończonych złożeniem lub odnowieniem Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Niepokalanej Maryi, pragniemy zapewnić wszystkim uczestnikom naszych rekolekcji nie tylko niezbędny „ekwipunek” na tej rekolekcyjnej drodze, przewodników (często chodzących tą pustynną drogą), lecz także osłonę duchową (niezbędną na pustyni), za którą kryje się: Modlitwa z Postem WDNM, czyli:

 

Modlitwa duchowych niewolników Maryi złączona z postem za rekolektantów i osoby prowadzące.

Każdy uczestnik rekolekcji Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi odbywając swoje ćwiczenia duchowe „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” czy inne rekolekcje formacyjne WDNM jest otoczony każdego dnia modlitwą z postem podejmowaną przez kilku lub kilkunastu duchowych niewolników Maryi. 

Każdy, kto uczestniczył w 33-dniowych rekolekcjach WDNM "33 DNI AD IESUM PER MARIAM" czy indywidualnie odprawiał je wg Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwika Maria de Montfort oraz Przewodnika „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” (Wyd.Apostolicum) i zakończył je złożeniem Aktu Ofiarowania siebie Panu Jezusowi przez ręce Maryi, składa daninę na cześć Maryi włączając się w Jej dzieło „Modlitwa z Postem WDNM” – modlitwa z postem za kandydatów na duchowych niewolników Maryi oraz wszystkich członków Wspólnoty.

Włączenie to oznacza podjęcie się posługi dla Maryi, w ramach drugiej praktyki zewnętrznej Doskonałego Nabożeństwa do NMP czyli Świętej Niewoli Miłości, aby zapewnić nieustającą modlitwę połączoną z postem kandydatom na duchowych niewolników Maryi oraz tym, którzy praktykują życie całkowitym oddaniem, stając się duchowymi niewolnikami Jezusa w Maryi (niewolnikami z miłości).

Osoby, które włączyły się w dzieło „Modlitwa z Postem WDNM” stanowią już wielotysięczną rzeszę duchowych niewolników Maryi! Każda z tych osób podejmuje swoją posługę Modlitwy z Postem WDNM w jednym dniu roku, co sprawia, że każdego dnia modli się i pości kilku lub kilkunastu duchowych niewolników Maryi.

Każde z tych ofiarnych serc swoją modlitwą z postem obejmuje w danym dniu osoby:
– które podejmują decyzję o podjęciu rekolekcji WDNM i przygotowują się do nich;
– które trwają w rekolekcjach WDNM;
– które składają Akt Ofiarowania, czy też odnawiają swoje całkowite oddanie Bogu przez Maryję lub podejmują kolejne kroki formacyjne;
– które prowadzą i czynnie angażują się w rekolekcje WDNM (kapłani, osoby konsekrowane, animatorzy świeccy). 

Tą szczególną modlitwą, szerokim sercem, ogarniamy też Rodziny rekolektantów, ich parafie i Kapłanów z tych parafii, aby byli… Totus Tuus!

 

Intencja modlitwy połączonej z postem:

„ABY WSZYSCY, KTÓRYCH MARYJA ZAPROSIŁA NA DROGĘ ŚWIĘTEJ NIEWOLI MIŁOŚCI WYPOWIEDZIELI MARYI SWOJE FIAT, A ŚWIADECTWO ICH ŻYCIA CAŁKOWITYM ODDANIEM W DUCHU ŚW. LUDWIKA MARIA BYŁO ZACHĘTĄ DLA INNYCH, BY POSZLI TA SAMA DROGĄ, KTÓRĄ SZEDŁ JEZUS.”

Przystępując z nami do rekolekcji "33 DNI AD IESUM PER MARIAM" stacjonarnie czy w łączności duchowej i Ty będziesz otaczany/a taką modlitwą z postem przez cały okres ćwiczeń duchowych!

Ta inicjatywa (zadanie otrzymane przez nas od Maryi) angażuje serca niewolników Maryi – serca czyste, całkowicie oddane – na apel Maryi, chętne do składania ofiary Bogu w intencji wszystkich, których Bóg powołał na drogę Świętej Niewoli Miłości i tych, których na niej umacnia.

Drodzy Niewolnicy Jezusa w Niepokalanej Maryi,

Wszystkim Wam, którzy podejmujecie w duchowej Wspólnocie Duchowych Niewolników Maryi w wyznaczonym przez Najświętszą Maryję dniu swoją modlitwę z postem za kandydatów na niewolników Maryi całym sercem dziękujemy i razem z Wami wielbimy Boga i dziękujemy Mu za to, że możemy w ten sposób udzielać duchowego wsparcia naszym braciom i siostrom :) !

Wszystkie osoby, które zawierzyły się Bogu przez Maryję wg Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwika Maria Grignion de Montfort oraz Przewodnika Doskonałego Nabożeństwa (Wyd.Apostolicum), którzy chcą dołączyć do dzieła „Modlitwa z Postem WDNM” prosimy, by przesłali swoje zgłoszenie wypełniając formularz:

Moja MODLITWA z POSTEM WDNM dla Maryi 

FORMULARZ wypełniają tylko duchowi niewolnicy Jezusa w Maryi

Każdemu z Was, kto odpowie otwartym sercem z góry wielkie BÓG ZAPŁAĆ!!! Maryja potrzebuje naszych modlitw.

Trwamy też w jedności na codziennej modlitwie, by Maryja umacniała w każdym z nas – Jej duchowym niewolniku – łaskę całkowitego oddania, abyśmy wytrwali (wierni tej łasce) do końca, a swoim modlitewnym zaangażowaniem i świadectwem życia pociągali innych i przyprowadzali do Maryi.

 

Codziennie o godz. 21.00 odmawiamy Anioł Pański w intencji naszej Wspólnoty DNM, oddając Niepokalanej wszystkich duchowych niewolników Maryi. Pamiętajmy, by łączyć się w tej modlitwie i w tej godzinie.

Nasz opiekun duchowy oraz kapłani posługujący Wspólnocie udzielają nam wtedy swojego kapłańskiego błogosławieństwa – przyjmujmy je z wiarą i przekazujmy tym, którzy są obok.

Przypominamy także, że w każdy ostatni czwartek m-ca o godz. 18.00 w Sanktuarium Św.Ojca Pio na warszawskim Gocławiu sprawowana jest Msza św. w intencji nas wszystkich: Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi (Wieczór z Maryją). Zachęcamy do osobistego uczestnictwa i spotkania z Panem Jezusem i Maryją w Rodzinie Ich niewolników z miłości. Maryja pragnie, byśmy przychodzili na wspólną modlitwę w stanie łaski uświęcającej. Ufamy, że nasza wspólna modlitwa, ofiarowana Maryi jest przede wszystkim darem dla tych i za tych, którzy się nie modlą i nie widzą jeszcze jak wielka to radość i konkretne przygotowanie nas do Nieba!

  

Do zobaczenia na najbliższym Wieczorze z Maryją, by już tu, na ziemi, jak najpiękniej (z Maryją), całym sercem (jak Maryja) uwielbić Trójcę Przenajświętszą i z Nią... ukochać Maryję!

Z serca Wam dziękujemy i przytulamy Was do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.


Z modlitwą złączoną z postem

Ania i Zbyszek


Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM!

bottom of page