top of page

33 dni ad Iesum per Mariam

105. Edycja Rekolekcji

Miejsce rekolekcyjnych spotkań:
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Otwocku (ul. Ługi 58a)

 

Organizator:
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM (WDNM)

Animatorzy:
Anna i Zbigniew Kozikowscy (niewolnicy z miłości, WDNM)

Opieka duchowa:
Ks. dr Krzysztof Filipowicz (Proboszcz)

Msze św. w intencji uczestników Rekolekcji "33 DNI AD IESUM PER MARIAM" odprawiane są w tym czasie w różnych parafiach (informacje zamieszczamy na naszej stronie Msze święte - link). 

Modlitwa z postem:

W tym czasie członkowie Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi podejmują każdego dnia 

w intencji każdego uczestnika Rekolekcji "33 DNI AD IESUM PER MARIAM" modlitwę z postem: Eucharystia+Różaniec św.+post o chlebie i wodzie.

Informacje szczegółowe

Przygotowanie do Rekolekcji:

Lektura "33 DNI. Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa...", Wyd. Apostolicum, Ząbki): do str.102

 

Rozpoczęcie ćwiczeń duchowych: 23 lutego

"33 DNI. Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa...", Wyd. Apostolicum, Ząbki): str.108–128

Uczestnicy wszyscy:

Trzeci okres: 13–19 marca (7 dni)

Temat III okresu wg metody św. Ludwika Maria:

POZNANIE DZIEWICY MARYI

Lektura "Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM, Wyd. Apostolicum, Ząbki) oraz modlitwa w duchu Świętej Niewoli Miłości: str.200-267

Wszyscy idziemy dalej wg naszego Przewodnika "33 DNI...". Ćwiczymy się w wyrzeczeniach, umartwianiu i czystości serca. To, czego nam potrzeba, aby słuchać i słyszeć głos Boga to pragnienie oczyszczenia serca dla Boga, abyśmy całą przestrzeń naszego serca oddali Bogu, aby ON mógł wypełnić ją Swoją miłością, która uzdalnia nas do rzeczy wielkich, do przemiany, do otwarcia się na życie w łasce uświęcającej. Wolni od wszelkiej pożądliwości oczu i ciała będziemy mogli skoncentrować się na obecności Bożej w każdej chwili naszego życia. 

W tych dniach zły duch zwykle próbuje wmówić nam: "jesteś nic nie wart tak naprawdę", "nawet nie jesteś godny uczestniczyć w tych rekolekcjach", "to bez sensu", "daj sobie spokój z tym", "nie nadajesz się do tego"... itp. 

Tymczasem Maryja pragnie, abyś był wierny ćwiczeniom duchowym i odważnie stawał w prawdzie o sobie. Kto chce się całkowicie oddać, musi najpierw wiedzieć co to znaczy stać w prawdzie i w świetle Ducha Świętego poznać swoją grzeszność. Poznając swoje "nic" i Boże "wszystko" kształtować w sobie duchową postawę stałej nieufności do siebie i ufnego uciekania się do Maryi, do Boga. Prowadzić walkę duchową z wadami i złymi cechami swojego charakteru. Często mówić "NIE!" swoim grzesznym pożądaniom.

Święty Ludwik Maria pogłębia w nas prawdę o naszej zależności od Boga, byśmy tylko do Niego chcieli należeć, całkowicie powierzyli się tylko Jemu i tylko w Nim położyli całą naszą ufność. Nie chcieli najmniejszym grzechem obrazić swojego najlepszego, kochającego Ojca, który z miłości do nas posłał na świat swojego Syna, by poprzez swoją mękę i śmierć krzyżową uwolnił nas od grzechu i przywrócił nam utracony raj. Bóg, który nas stworzył z miłości i do miłości chce, abyśmy pragnęli prowadzić bezgrzeszne życie, pamiętając, że zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6,23). Byśmy, jako ochrzczeni, szli drogą niepokalaną do Jezusa Chrystusa, drogą bez skazy i plamy, bez grzechu pierworodnego i uczynkowego, bez cienia i ciemności. Byśmy wyrzekali się zła i wszystkiego, co do zła prowadzi! Byśmy obrzydzili sobie nawet najmniejszy powszedni grzech.

Drugi okres: 6–12 marca (7 dni)

Temat II okresu wg metody św. Ludwika Maria:

POZNANIE SAMEGO SIEBIE

Lektura "Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM, Wyd. Apostolicum, Ząbki) oraz modlitwa w duchu Świętej Niewoli Miłości: str.152-198

13. ćwiczenie duchowe (wspólne)

Słowo o. Azariasza, WDNM:

W tym okresie rozpoczynamy przygotowanie do spowiedzi generalnej.

Święty Ludwik zaleca, aby przed Aktem Ofiarowania odbyć spowiedź generalną. Wskazówki i materiały pomocne w przygotowaniu do takiej spowiedzi zamieściliśmy w książce pt. "Gotowi na sąd Boży" (dostępna będzie na naszym kolejnym wspólnym spotkaniu (koszt 15zł) lub można ją zamówić z przesyłką). Jednocześnie zaznaczamy, że spowiedź z całego życia nie jest warunkiem tych rekolekcji, ale jest zdecydowanie zalecana tym, którzy do niej dotąd nie przystąpili lub odbyli ją dawno temu. Z własnego doświadczenia wiemy, że Bóg tak oczyszczone serce w potężny sposób napełnia łaską, daje serce "nowe", a Maryja pomaga nam odpokutować popełnione grzechy i nie marnować nowych łask! Ksiażka zawiera także treści z rekolekcyjnych nabożeństw pokutnych.

 

Przed nami 3 tygodnie przygotowania do całkowitego oddania Bogu swego serca: - oczyszczonego! Przygotowania do zamieszkania w Sercu Niepokalanym - najczystszym! najściślej zjednoczonym z Najświętszym Sercem Jezusa!

Kto chce zjednoczyć się z Bogiem, musi starannie przygotować Boskiemu Majestatowi godne mieszkanie w swoim sercu :)

Pierwszy okres: 23 lutego – 5 marca (12 dni)

Temat okresu wg metody św. Ludwika Maria:

WYZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Lektura "Przewodnik Doskonałego Nabożeństwa. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM, Wyd. Apostolicum, Ząbki) oraz modlitwa w duchu Świętej Niewoli Miłości: str.108-150

6. ćwiczenie duchowe

Słowo opiekuna WDNM

Ks. Prał. A.Kuflikowski:

 

1. ćwiczenie duchowe

Słowo wstępne opiekuna WDNM

Ks. Prał. A.Kuflikowski:

Uczestnicy stacjonarni: 

Rozpoczęcie wspólnych przygotowań: 21 lutego o godz.18.00

Kolejne wspólne spotkanie: 6 marca o godz.18.00

Msza św. + Adoracja Najświętszego Sakramentu + Nauka św.Ludwika Maria (konferencja A.Kozikowskiej po modlitwie adoracyjnej)

Zakończenie ok. 20.45 

ZASADY OGÓLNE REKOLEKCJI:

Uczestnicy rekolekcji

– korzystają jedynie ze wskazanego "Przewodnika",
   w którym znajdą wszystkie niezbędne treści dotyczące ćwiczeń duchowych

   oraz wskazania rekolekcyjne:

– czytają dodatkowo "Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP"

   św.Ludwika de Montfort i rozważają powoli jego treści;

– nie łączą tych rekolekcji z innymi (np.internetowymi).

harmonogram wspólnych spotkań poniżej

kolejne informacje niebawem

Okladka FINAL PRZEWODNIK.jpg
Msza_św_33DNI_1_33
Msza_św_33DNI_6_33
Prawdziwe poznanie Maryi
Okladka FINAL GOTOWI.jpg
13_33(33 dni)
33 DNI OTWOCK 2024 plakat.jpg

harmonogram spotkań

Otwock Harmonogram.jpg
bottom of page